Geen nieuwe conventie per 1 januari 2013... En dan?

19 dec 2012

De huidige ontwikkelingen omtrent de conventie zijn ongezien. Afgelopen maandag kon de Medicomut, wegens de afwezigheid van het BVAS niet in quorum samenkomen en dus geen conventie samenstellen. Dr. Moens heeft voorafgaand aan de vergadering een verklaring voorgelezen en een verzoek tot uitstel gevraagd, omdat hij pas op 9 januari aan zijn raad van bestuur een mandaat tot onderhandelen kan vragen. Daarna heeft hij de vergadering verlaten en alle artsen die de conventie volgen in de steek gelaten.

De aanwezige leden van de Medicomut hebben vervolgens samen een brief geschreven aan Minister Onkelinx om te vragen of ze de procedure zonder conventie kon uitstellen tot 10 januari. Mocht op die datum geen onderhandelingsbereidheid en inschikkelijkheid van het BVAS blijken, kan de procedure alsnog ingezet worden. Van hun kant uit beloofden ASGB en Mutualiteiten om de bestaande conventie te verdedigen en in te vullen tot 10 januari.

Gisterenmiddag verscheen in de pers echter de mededeling van Minister Onkelinx dat de tarieven gedurende 3 maanden bevroren worden. Noch wij, noch het ASGB heeft hier op dit moment een officieel schrijven over ontvangen. Een verzoek hiervoor vertrekt naar het Ministerie terwijl we in de wandelgangen verduidelijking zoeken.

Het wegvallen van de huidige conventie op 31 december zou kunnen betekenen dat, mocht er geen goedgekeurde overgangsmaatregel verschijnen, de tarieven per 1 januari vrij zijn. Om toch te trachten wijs te raken uit het juridisch kluwen, hebben wij onze juristen ingeschakeld. Tijdens de kerstvakantie blijft de raad van bestuur met hen in contact om jullie zo correct mogelijk een advies rond tarifering 2013 aan te reiken. We trachten dit voor 1 januari te verspreiden naar de leden via mail en website.

Hoe dan ook zijn wij er op dit moment voorstander van om op z'n minst de GMD's volledig te indexeren met ingang van 1 januari. Dit is geen officieel bericht, maar een advies.
Het spreekt voor zich dat, mocht Minister Onkelinx toch de tarieven bevriezen tot 1 april, wij geen toegiften zullen doen in de onderhandeling en een volledige indexering claimen. De budgetten die de overheid in die 3 maanden bespaart ten koste van de huisartsen dienen volledig terug te keren naar diezelfde huisartsen, die ten alle tijden zijn blijven ijveren voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke eerste lijn.

Maaike Van Overloop
voorzitter Domus Medica