Extra aandacht voor hygiëne tijdens huisbezoeken

Nu het aantal gevallen van COVID-19 opnieuw toeneemt, willen we nog eens extra aandacht vragen voor goede hygiëne tijdens huisbezoeken.

Telefonisch contact

Vooraf telefonisch contact om nieuwe ziektesymptomen in te schatten en te evalueren van de kans op covid-19 bij de patiënt waar je op huisbezoek gaat. Zo schat je als huisarts de kans in om zelf besmet te geraken tijdens het huisbezoek. Die kans moet zo klein mogelijk zijn voor de eigen gezondheid én om te vermijden als ‘huisarts-superverspreider’ van de ene naar de andere patiënt te gaan.

Persoonlijke bescherming...

Wijzen de ziektesymptomen op een mogelijke covid-19, dan vraagt het huisbezoek om maximale persoonlijke bescherming (mondneusmasker, gezichtsscherm, handschoenen en een overschort). Tijdens het huisbezoek draagt de patiënt een mondneusmasker (dat enkel wordt af gedaan wanneer inspectie van keel of neus noodzakelijk is) en worden enkel de noodzakelijke klinische handelingen uitgevoerd (met eventueel een staalafname voor de opsporing van sars-CoV-2) om de toestand van de patiënt in te schatten: vereist de situatie een ziekenhuisopname, of kan de spontane genezing thuis afgewacht worden? Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de levenseindewensen van de patiënt in kwestie. De administratieve afhandeling van het huisbezoek gebeurt buiten de woning, na het verwijderen van de beschermende kledij en het ontsmetten van de handen.

... ook als er geen vermoeden is van COVID-19

Is er telefonisch geen aanknopingspunt om een covid-19 besmetting te vermoeden, dan moet de huisarts voorzorgen nemen om een mogelijke, asymptomatische besmetting bij zichzelf niet over te zetten naar de patiënt die hij/zij bezoekt. Van zodra de huisarts aanbelt, doet de patiënt een mondneusmasker om. De huisarts draagt zelf een mondneusmasker en ontsmet de handen voor het binnenkomen. Bij het verlaten van de woning ontsmet de huisarts nogmaals de handen. Bij het klinisch onderzoek draagt de huisarts naast een mondneusmasker ook handschoenen.

Prof. dr. Dirk Avonts