Europese e-learning programma’s voor huisartsen

COVID-19

Het nieuwe e-learning programma over COVID-19 in de huisartspraktijk is ontwikkeld door een groep van 11 Europese huisarts-opleiders vanuit EURACT en WONCA in samenwerking met ISSECAM, een non-profit organisatie voor onafhankelijke CME. Het bevat een serie van 22 casussen over verschillende actuele vraagstukken rond het testen, de behandeling en de nazorg van patiënten met COVID-19.

PinPoint Case Platform

De COVID-19 modules zijn geplaatst op het PinPoint Case Platform (Mirrors of Medicine) dat in 2018 door UEMS-EACCME werd geaccrediteerd als eerste onafhankelijke platform voor casus-gestuurde e-learning. Het platform werkt met korte casussen, klinische vragen en gerichte feedback:

  • Directe vergelijking met de antwoorden van collega’s
  • Mening van een internationaal panel van experten
  • Casus-gerichte samenvatting van relevante literatuur en richtlijnen
  • Referenties met links naar PubMed

De casuïstiek wordt ontwikkeld door een internationaal multidiciplinair team van 150 specialisten met behulp van een gestandaardiseerde methode.

 

Leermodules en accreditatie

Het programma is opgebouwd rond topics, series van 5 casussen die worden afgesloten met een toets bestaande uit 10 multiple-choice vragen. Men is geslaagd als minimaal 7 van de 10 vragen correct zijn beantwoord. Het programma is geaccrediteerd door de Europese vereniging van medisch specialisten (UEMS), maar de accreditatie is ook geldig voor Europese huisartsen. Voor elke behaalde toets ontvangt men 1 Europese accreditatiepunt (ECMEC).

Toegang en sponsoring

De programma’s zijn gratis toegankelijk voor artsen. Dat is mogelijk door de sponsoring van een aantal farmaceutische bedrijven in de vorm van onafhankelijke giften. Deze bedrijven hebben geen enkele invloed op de inhoud van de programma’s noch op de keuze van de betrokken specialisten.
Men kan op verschillende manieren deelnemen aan de programma’s:

Programma’s en talen

Het COVID-19 programma is het eerste programma dat specifiek is gericht op huisartsen. Een tweede programma, gericht op chronische pijn door osteoartritis, is in voorbereiding en zal eind 2021 beschikbaar zijn.

Het programma is momenteel Engelstalig, maar het COVID-programma zal binnenkort ook worden aangeboden in andere talen (Frans, Duits, Italiaans en Spaans).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: