eGMD - inschrijvingstermijn verlengd tot 15 maart

4 mrt 2021

Wat is een eGMD?

Als huisarts ontvangt u een honorarium als u de medische dossiers van uw patiënten elektronisch beheert (dus via een EMD) dankzij software geregistreerd door het eHealth-platform. Sinds 1 januari 2021 moet u het Riziv factureren voor het beheer van een GMD vanuit het EMD van de patiënt. Om dit te doen, schrijft u zich in voor de nieuwe dienst van MyCareNet: eGMD.

Hoe kan ik me inschrijven voor het eGMD?

Normaal gezien hebt u zich al ingeschreven voor de eGMD-dienst van MyCareNet. De initiële deadline hiervoor was immers 1 januari 2021. Inschrijven gebeurt in uw EMD.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (Medicomut) heeft vastgesteld dat een aantal huisartsen zich niet vóór de initiële deadline van 1 januari 2021 hebben ingeschreven voor de MyCareNet-dienst eGMD, met onder andere als gevolg dat zij geen honoraria ontvangen voor de GMD’s. De huidige gezondheidscrisis bemoeilijkt de praktijkvoering en sommige huisartsen hebben de inschrijving in MyCareNet uit het oog verloren. Om te vermijden dat u hierdoor een te groot financieel verlies zouden leiden, werd een overgangsregeling uitgewerkt waarbij de inschrijvingstermijn voor MyCarenet verlengd wordt tot uiterlijk 15 maart 2021.

Welke gevolgen heeft het inschrijven voor het eGMD?

  • U factureert het GMD elektronisch via uw EMD.
  • Indien u een jaar geen contact heeft met een patiënt (en indien die patiënt in dat jaar geen GMD afsluit met een andere huisarts), krijgt u dat jaar toch automatisch een vergoeding voor het eGMD.
  • De patiënt behoudt zijn voordelen (verminderd remgeld, toegang tot het zorgtraject diabetes, voordelen van het ziekenfonds).

Hoe gebeuren de uitbetalingen vanaf 2021?

Doorheen het jaar volgt er een automatische verlenging van het GMD van patiënten:

  • die een jaarlijks contact hebben,
  • die twee jaar geleden een GMD hebben afgesloten, het voorgaande jaar niet zijn langs geweest en in het huidige jaar wel (vb. GMD in 2019, geen contact in 2020, wel contact in 2021).

Voor deze patiënten gebeurt er telkens in februari van het volgende jaar een uitbetaling van de geldige GMD's van het voorafgaande jaar (= geldig eind december van het voorafgaande jaar).

Krijgt u  vanaf nu dan geen enkele uitbetaling meer tijdens het jaar?

U krijgt enkel een uitbetaling tijdens het jaar:

  • van nieuwe GMD-patiënten,
  • van patiënten die langer dan twee jaar geen contact meer hebben gehad.

Wat als u zich niet registreert voor de uiterste inschrijfdatum van 15 maart?

De honoraria voor de verlengde GMD's voor 2021 vervallen. De volgende betaling is voor de verlengingen van 2022 en wordt betaald in februari 2022.