Effectiviteit van COVID-maatregelen

Er zijn veel manieren om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te perken. Maar hoe effectief zijn de diverse maatregelen? Dat is eigenlijk niet na te gaan via gecontroleerde onderzoeken. Wel beschikken we momenteel over duizenden observationele studies die een tip van de sluier laten zien. 

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en China wikten en wogen de beschikbare wetenschappelijke literatuur en poolden de resultaten om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de effectiviteit van diverse maatregelen. De resultaten van hun literatuuroverzicht hebben betrekking op de virusverspreiding van de oorspronkelijke varianten van SARS-CoV-2 in tijden zonder vaccinatie. Hieronder een bondige samenvatting van de resultaten van het literatuuroverzicht.

Doeltreffendheid van individuele maatregelen om de kans op een COVID-19-infectie te verkleinen.
Hygiënische maatregel Daling van de kans op infectie met
Ontsmetten contactoppervlakken 77%
Dragen van een mondmasker 53%
Regelmatig handen wassen of ontsmetten 51%
Isolatie bij ziekte 51%
Afstand houden 25%
Quarantaine bij risicocontact 5%
    
Doeltreffendheid van maatschappelijke ingrepen om de overdracht van SARS-CoV-2 te verminderen.
Maatschappelijke interventie Vermindering virusoverdracht met
Sluiten van scholen 13%
Winkels sluiten 12-16%
Reisbeperkingen 11%
Beperking personenverkeer (‘lockdown’) 11-14%
Sluiten van scholen en bedrijven, gecombineerd met isolatie en quarantaine 75%


Dirk Avonts
Senior-arts Kennisgroep Preventie, Hoofdredacteur Huisarts Nu