Eerstelijnsinstituut Vivel van start

De Vlaamse overheid mikte op 2019 om met een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn van start te gaan. De timing werd perfect gerespecteerd, vermits dat VIVEL er nu is.

Een van de actiepunten die minister Jo Vandeurzen (CD&V) opnam in zijn hervormingsplan van de eerste lijn, was de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Vivel, want onder die naam gaat het instituut door het leven, werd zopas opgericht en kreeg zes opdrachten mee:

  1. Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen van alle actoren in de eerste lijn.
  2. Het ontwikkelen van evidence based strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerste lijn.
  3. Coaching, vorming en bewustmaking.
  4. Het stimuleren van innovatie.
  5. Het creëren en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.
  6. Het adviseren van de Vlaamse gemeenschap en van de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel over de eerste lijn.

“De betrokkenheid van alle actoren bij Vivel is uniek. Hierdoor moeten mensen met een zorgvraag en mantelzorgers de best mogelijke hulp kunnen krijgen. We willen hiermee verder bouwen aan een persoonsgerichte zorg voor iedere Vlaming en, in het bijzonder, de meest kwetsbare”, verklaarde Gerrit Rauws, voorzitter van Vivel, maandag bij de oprichting van het instituut.

Filip Ceulemans