Een patiënt ziek tijdens de vakantie?

2 feb 2023

In 2012 stelde het Europees Hof van Justitie dat de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, het recht moet hebben om de vakantiedagen later op te nemen. De Belgische wetgeving was tot en met vorig jaar nog niet aangepast aan dit arrest. In december 2022 bereikten de sociale partners in de Nationale arbeidsraad een akkoord over een advies met betrekking tot dit arrest. De federale regering zette dit advies om in effectieve regelgeving, met ingang van 1 januari 2024.

Het principe van deze regelgeving is wanneer een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie, deze door ziekte verloren vakantiedagen op een later ogenblik kan opnemen. Een werknemer moet daarop de werkgever verwittigen en een medisch arbeidsongeschiktheidsattest overmaken.
Stuurgroep Kafka (Jong Domus en de drie artsensyndicaten) betreurt de totstandkoming van deze regelgeving en gaat zo snel mogelijk in overleg met de bevoegde ministers en sociale partners om te kijken hoe dit vereenvoudigd kan worden voor de artsen.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie