Een extra inspuiting voor mensen met een verminderde immuniteit

Mensen met een verminderde immuniteit zijn mogelijk minder beschermd na hun basisvaccinatie met een 1ste of 2de doses. Uit recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat een extra dosis mRNA-vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) deze patiënten een betere bescherming kan bieden. In België is daarom besloten deze bijzonder kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis van deze vaccins. 

Welke mensen komen in aanmerking? 

Deze maatregel betreft mensen van 12 jaar en ouder met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling. Als gevolg daarvan reageert hun lichaam minder sterk op het vaccin en wordt een extra dosis aanbevolen voor een optimale bescherming tegen ernstige ziekteverschijnselen, ziekenhuisopname of zelfs overlijden als gevolg van COVID-19. 

Het betreft patiënten met : 

  • met aangeboren immuunziektes; 
  • op chronische nierdialyse; 
  • met ontstekingsziekten die immunosuppressieve geneesmiddelen nemen (bv. patiënten met de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), 
  • behandeld voor kanker of die in de afgelopen drie jaar een behandeling voor kanker hebben ondergaan; 
  • die een stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan, ook voor de operatie; 
  • HIV-positief met een CD4-celaantal van minder dan 200 per mm3 bloed; 
  • patiënten met het syndroom van Down zijn onlangs ook aan de selectie toegevoegd 

Naast de algemeen voorgeschreven geneesmiddelen die van invloed zijn op het immuunsysteem, willen wij de aandacht vestigen op de minder bekende "biosimilar" geneesmiddelen, die ook tot de doelgeneesmiddelen behoren. Dit zijn de volgende producten: Etanercept (reumatoïde artritis), Infliximab (reumatoïde artritis), Adalimumab (reumatoïde artritis, colitis ulcerosa), Certolizomab (ziekte van Crohn), Golimumab (reumatoïde artritis, colitis ulcerosa.) Mensen die met deze producten worden behandeld, worden opgenomen in de selectie voor deze boosterdosis. 

Wachttijd tussen de 2de en deze bijkomende dosis (3e dosis)? 

Deze derde dosis kan op zijn vroegst 4 weken na de tweede dosis worden toegediend. 

Romain MAHIEU
Arts

(Bron: Mededeling van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Departement Welzijn en Gezondheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd. 28/10/2021)