E-learning ‘Preventie van diabetes type 2’

Om op de nieuwste evoluties inzake opleiding en navorming van zorgverleners in te spelen, ontwikkelt de Diabetes Liga verschillende e-learningmodules. Het aanbieden van een onlinepakket bestaande uit een interactieve cursus en kennistest heeft als voordeel dat je op een vlotte en toegankelijke manier (“anytime & anywhere”) kennis kan verwerven op terreinen waar je je extra in wilt verdiepen.

Nieuw in het aanbod: de e-learningmodule ‘Preventie van diabetes type 2’

Als zorgverlener kan je een belangrijke rol spelen in de preventie van diabetes type 2 door personen met een verhoogd risico te sensibiliseren en te ondersteunen in het nemen van de nodige preventieve stappen. Via deze e-learningmodule kan je je op een efficiënte en aangename manier bijscholen over diabetespreventie.

Kostprijs

  • Leden Diabetes Liga: 20€
  • Niet-leden: 25€

Interesse? Bekijk hier een korte demo-versie

Hoe inschrijven?

Stuur een mail naar e-learning@diabetes.be met naam, voornaam, de e-learning waarvoor je je wenst in te schrijven en of je al dan niet lid bent van de Diabetes Liga. Je ontvangt vervolgens een mail met de betalingsmodaliteiten. Eens betaald worden jouw logingegevens doorgemaild.

Welke e-learningmodules kan je binnenkort nog verwachten?

  • E-learningmodule ‘Preventie van diabetes type 2 en voeding’ specifiek gericht naar diëtisten, werkzaam in de 1ste lijn.
  • E-learningmodule ‘Diabetische Voet’, specifiek gericht naar diabeteseducatoren,referentieverpleegkundigen wondzorg en diabetes, werkzaam in 1ste lijn