E-learning ondersteunt huisartsen bij aanpak van kindermishandeling

Vandaag, op de Internationale Dag tegen Kindermisbruik, wordt extra aandacht gevraagd voor het toenemend risico op kindermishandeling in deze coronatijden. Omdat huisartsen vaak een sleutelrol spelen in het herkennen hiervan, heeft Domus Medica een nieuwe e-learning online geplaatst zodat huisartsen deze problematiek op de best mogelijk manier kunnen aanpakken. 

Kindermishandeling kent vele gezichten (fysieke mishandeling, verwaarlozing, emotionele mishandeling, seksueel misbruik, …) en komt vaak voor. Exacte cijfers zijn er niet, want kindermishandeling blijft vaak onder de radar: internationaal onderzoek heeft het over één jongere per klas. Kindermishandeling heeft een grote negatieve impact op korte en lange termijn; verschillende fysieke en psychische moeilijkheden worden gelinkt aan kindermishandeling. 

De coronacrisis heeft de risicofactoren verder doen toenemen en beschermende factoren nog meer beperkt: denk aan het toenemen van angst, isolement en financiële zorgen enerzijds en het wegvallen van steunbronnen zoals school, vrienden en hulpverlening anderzijds. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling tijdens de lockdown veel meer oproepen van jongeren kreeg: in april zelfs driemaal zoveel als vorig jaar. Omdat de meeste kinderen en jongeren echter niet zelf de stap naar hulpverlening zetten, is het van belang dat andere personen dit mee aan het licht brengen. 

Huisartsen kunnen een sleutelrol spelen in het identificeren, voorkomen en aanpakken van kindermishandeling. Om huisartsen hierin te ondersteunen heeft Domus Medica, in opdracht van Vlaams minister van Volksgezondheid, Wouter Beke, recent een e-learningmodule ontwikkeld. Hierin wordt aan de hand van casuïstiek en theorie uitgelegd hoe kindermishandeling ontstaat: risicofactoren en beschermende factoren zijn niet in evenwicht en verklaren het ontstaan van ongezonde interactiepatronen. De module vertrekt vanuit levensechte scenario’s en toont hoe de huisarts deze situaties zorgzaam kan exploreren en met het gezin aan de slag kan om het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren te herstellen. 

De e-learningmodule is gebaseerd op de richtlijn over de aanpak van kindermishandeling van Domus Medica. 

De e-learning 'kindermishandeling' is terug te vinden op ons e-learningplatform Medi-Campus