Duidelijkheid over selectie van risicogroepen

We willen de huisartsen duidelijkheid geven over de selectie van de risicopersonen in het kader van de vaccinatieprocedure. We bieden daarom graag een antwoord op enkele belangrijke vragen. 

Wat is mijn rol bij het selecteren van risicopersonen?

De selecties die gebeuren vanuit de EMD’s zijn een aanvulling op de lijsten die vanuit de verzekeringsinstellingen worden opgeladen. 

Wat zit er nu al in het softwarepakket om risicogroepen te selecteren?

In de medische softwarepakketten zitten er diagnostische audits. Met deze audits kunt u nakijken of risicopatiënten (volgens advies HGR) juist gecodeerd staan in hun medisch dossier. Het is pas tijdens de volgende stap dat u deze risicopatiënten ook effectief kunt opladen naar de vaccinatiecodedatabank. 

Wanneer kan ik risicopatiënten opladen naar de vaccinatiecodedatabank?

U kunt risicopatiënten opladen naar de vaccinatiecodedatabank vanaf 2 april, aangezien deze procedure dan pas juridisch in orde is. 
De Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) adviseren om alles juridisch te dekken met een samenwerkingsakkoord. Dit samenwerkingsakkoord is nodig, omdat er een samenwerking plaatsvindt tussen de verschillende overheden. Van zodra alle parlementen dit samenwerkingsakkoord hebben goedgekeurd, is de huidige procedure juridisch waterdicht en kunnen er geen vorderingen meer worden ingesteld.

Kan ik opleidingen volgen over deze procedure? 

Ja, vanuit Domus Medica voorzien we een webinar op 24 en 31 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur. We geven hier meer informatie over de algemene procedure en bieden u de mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website. Indien u bepaalde vragen heeft, mag u deze ook doorsturen zodat deze aan bod kunnen komen tijdens de webinar. 

Kunt u deze webinar niet bijwonen? Dan kunt u de opname later nog bekijken. 

Wanneer ontvang ik meer details over hoe ik risicopatiënten kan selecteren in mijn softwarepakket? 

Volgende week informeren de softwareproviders voor huisartsenpakketten iedereen die met hun pakket werkt. Ze zullen uitleg geven over hoe u risicopatiënten in groep kunt opladen naar de centrale vaccinatiedatabank, alsook over hoe u een individuele patiënt kunt opladen of deselecteren. 

In de loop van april wordt ook nog een vaccinatiebarometer ingebouwd in uw huisartsenpakket om de vaccinatiestatus op te volgen. 

Hoeveel tijd heb ik om risicopatiënten op te laden?

Vanaf 2 april kan u de lijsten opladen, indien mogelijk worden deze lijsten best voor 18 april opgeladen, naar de vaccinatiecodedatabase. Nadien is het nog steeds mogelijk om individuele risicopatiënten aan te melden.

Wanneer kunnen patiënten nagaan of ze op de lijst met risicopatiënten staan?

Vanaf 5 april is er de mogelijkheid dat patiënten hun ziekenfonds contacteren om te informeren of ze op de lijst van risicopatiënten staan.  Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien dat patiënten via myhealthviewer kunnen nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan.   Het is niet de bedoeling dat de patiënten hiervoor hun huisarts contacteren.  Verwijs deze patiënten door naar de ziekenfondsen.  We willen het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk zoveel mogelijk beperken. Patiënten kunnen daarom zelf nagaan op myhealthviewer of ze op de lijst met risicopatiënten staan. 

Daarnaast kunnen patiënten ook hun ziekenfonds contacteren om te kijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan.