Dossier niet elektronisch bijhouden kan onder voorwaarden

De voordelen die patiënten genieten wanneer ze een GMD hebben, blijven tot eind 2024 ook behouden wanneer hun huisarts het GMD niet elektronisch bijhoudt. 

De overheid moedigt al meerdere jaren het elektronisch beheer van patiëntendossiers aan. Dat gebeurt onder meer door het honorarium voor het elektronisch beheer en door de patiënt van een aantal voordelen te laten genieten (verlaagd remgeld, toegang tot zorgtraject diabetes en andere voordelen bij de ziekenfondsen). Een huisarts die ervoor kiest om patiëntendossiers niet elektronisch bij te houden, wordt niet langer vergoed voor het bijhouden van het papieren GMD. De overheid voorzag tot 31 december 2022 dat de patiënten waarvan het dossier niet elektronisch wordt bijgehouden toch de voordelen verbonden aan een GMD konden behouden. Die termijn wordt nu verlengd tot 31 december 2024. Er worden wel twee voorwaarden aan gekoppeld: 

  • De huisarts heeft voor deze patiënt ten minste één raadpleging (101032 of 101076) of een huisbezoek (103132, 103412 of 103434) gefactureerd in 2021 of 2022 
  • De huisarts beheerde het GMD van de patiënt reeds voor die raadpleging of dat huisbezoek in 2021 of 2022. 

Een patiënt wiens laatste contact voor 2021 was, geniet niet langer van de voordelen als zijn GMD niet elektronisch wordt beheerd. 

Filip Ceulemans