Dossier ‘Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen’

2 aug 2012

Een jaar na het verschijnen van het eerste deel 'Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen' is het tweede deel van de richtlijn klaar met zeven nieuwe indicaties voor laboratoriumtests: acuut coronair syndroom, longembolie, anemie, diarree, hartfalen, jicht en reumatoïde artritis.

De kernboodschappen van deel 1 en deel 2 werden intussen samengevoegd zodat u alle aanvragen voor laboratoriumtests samen terugvindt. Ook de steekkaart is herwerkt en aangevuld en kan als 'probleemgeoriënteerd aanvraagformulier' in de praktijk worden gebruikt.

Een patiëntenfolder kunt u downloaden en aan uw patiënt meegeven als hij meer uitleg wenst over een bloed-, urine- of stoelgangsonderzoek.