Domus Medica vraagt werkgevers om geen COVID-19-test te eisen van werknemers

14 mei 2020

Patiënten vragen hun huisarts steeds meer om een COVID-19-test (terwijl zij geen symptomen vertonen) of een bloedtest voor bepaling van antistoffen. Dit gebeurt vaak op vraag van hun werkgever. Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt de werkgevers om dit niet te eisen en de druk op het zorgpersoneel niet onnodig te verhogen. 

Sinds begin mei moeten meer mensen getest worden, maar wetenschappelijke experts stellen duidelijk dat enkel patiënten met bepaalde symptomen getest moeten worden. Ook de interministeriële conferentie van 7 mei bevestigde dat het niet de bedoeling is om testen uit te voeren op asymptomatische personen die door instellingen of bedrijven zouden worden aangevraagd in het kader van arbeidsgeneeskunde. 

Daarnaast is de wetenschappelijke meerwaarde voor de bloedtesten voor bepaling van antistoffen nog niet aangetoond en hebben deze testen momenteel geen klinische meerwaarde. 

Concreet vraagt Domus Medica aan werkgevers om geen bewijs van een COVID-19-test te vragen van hun werknemers. De huisartsen willen zich kunnen concentreren op patiënten die hun zorg hebben moeten uitstellen wegens de uitvoering van het noodplan huisartsgeneeskunde en op patiënten met symptomen van COVID-19 om snel te kunnen reageren op nieuwe uitbraken van het COVID-19-virus. 

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Voor asymptomatische personen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs om een test uit te voeren. Testen buiten de gevalsdefinitie zorgt enkel voor onnodige extra druk op het zorgpersoneel dat nu al overbevraagd is.” 

Domus Medica zal dit verder opvolgen met de verschillende werkgeversorganisaties.