Discriminatie bij psychische problemen

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheidszorg ging recent het gesprek aan met Assuralia, de beroepsfederatie van de verzekeringsondernemingen, over de discriminatie van mensen die (in het verleden) met psychische en psychiatrische problematiek te kampen hadden. Het gaat onder meer om hospitalisatieverzekeringen die vaak nog exclusiecriteria of beperking in tijd bevatten voor verslaving en suïcide en over de dubbele schuldsaldoverzekering voor mensen die eerder een burn-out hadden.

Hierover verscheen recent een opiniestuk van Kirsten Catthoor en Ingrid Jongeneelen, o.a. actief binnen de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid, in de Standaard.

In functie van dit overleg is het belangrijk om goede casuïstiek te verzamelen.
Deze kan bezorgd worden aan charlotte.sercu@domusmedica.be.

Als huisarts kunt u verder bijdragen door patiënten te informeren over het bestaan van de Ombudsdienst Verzekeringen en de Ombudsdienst ggz.