Dikkedarmkanker in de eHealthbox

In 2021 gingen 52,5% van de doelgroep in op de uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker; een stijging met 3,8%. Maar in totaal waren 64,1% van de 50 tot 74-jarigen in orde met het vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker. Zo staat het in de jaarlijkse infosheet voor huisartsen van het Centrum voor Kankeropsporing.
 
Daarnaast is er ook veel aandacht voor het follow-uprapport dat 5500 huisartsen in december ontvingen in hun eHealthbox. Deze maand krijgen ze daar nog een update over. En ook de laboresultaten worden nu verstuurd via de eHealthbox.