Dementieproject: medewerkers gezocht!

9 feb 2011

In het kader van het e-learningproject rond Dementie (raamakkoord met het RIZIV) is Domus Medica op zoek naar enkele huisartsen die de inhoudelijke stuurgroep willen versterken.

We verwelkomen graag huisartsen die vanuit hun functie veel kennis en ervaring hebben op dit vlak (zoals CRA’s) en/of huisartsen die een grote interesse hebben voor dit specifieke onderwerp.

Qua tijdsinvestering gaat het over een vijftal vergaderingen per jaar en daaruit voortvloeiend thuiswerk. Er wordt een vergoeding voorzien.

Wil u meedoen of meer informatie krijgen, neem dan contact op met sanne.vandenbosch@domusmedica.be