Deelname aan het controleren van homologatiecriteria in het softwarepakket

6 okt 2022

De authentieke bron voor geneesmiddelen, SAMv2, is de referentiedatabank voor geneesmiddelen geregistreerd in België. Het gebruik van SAMv2 is wettelijk verplicht als gegevensbron bij het elektronisch voorschrift voor ambulante patiënten sinds 01.01.2020.

De SAM Governance Group heeft aanbevelingen opgesteld voor een correct gebruik van SAMv2 bij opname in de voorschrijfsoftware van artsen. Jaarlijks worden de voorschrijfsoftwarepakketten onderworpen aan een homologatie op basis van vastgelegde criteria. Desondanks de jaarlijkse homologatie blijkt uit de praktijk dat de informatie in de voorschrijfsoftware niet altijd correct wordt weergegeven.  

Het Riziv is op dit moment op zoek naar de medewerking van de gebruikers van de softwarepakketten (‘mystery users’, (huis)artsen) om tweemaal per jaar na te gaan of het gehomologeerde softwarepakket dat zij gebruiken in lijn is met de vastgelegde homologatiecriteria.

Per gehomologeerd softwarepakket wil het Riziv aan twee gebruikers vragen om de controle uit te voeren van ongeveer een halfuur. Voor elke controlereeks wordt een vergoeding voorzien van 50 EUR.

Concreet zoekt Domus Medica nog voor volgende mystery users (voor CareConnect en Daktari zijn deze reeds gevonden):

  • HealthOne (HDMP)
  • Medinect (OFFIMED)
  • Omnipro (Xperthis)
  • Prodoc (CEGEKA)
  • Topaz (Topaz Care SRL)
  • Medispring  (Medispring SCRL)
  • NexuzHealthPRO (NexuzHealth)

Heeft u hiervoor interesse? U mag dit doorgeven aan sofie.croenen@domusmedica.be met uw naam en softwarepakket.

Sofie Croenen
Expertiesedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie