De COVID-19-vaccinatiebarometer: optimaliseer de vaccinatiegraad in uw praktijk!

De voorbije maanden werd in de vaccinatiecampagne vooral ingezet op het identificeren en activeren van (risico)patiënten. Sinds midden april is ook de vaccinatiebarometer beschikbaar in elk EMD. Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, wordt deze vaccinatiebarometer steeds essentiëler in de verdere bestrijding van deze pandemie.

Wat is de vaccinatiebarometer? 

De barometer is een instrument voor u als huisarts om te monitoren hoe ver uw patiëntenpopulatie nog verwijderd is van de groepsimmuniteit. Bovendien werpt het een licht op welke patiënten/groepen van patiënten moeilijker hun weg vinden naar het vaccinatiecentrum. 

Concreet kunt u met deze tool: 

 1. de aanwezigheid van chronische aandoeningen in uw praktijkpopulatie in kaart brengen;
 2. de vaccinatiegraad in risicogroepen opvolgen (AUDIT en e-form); 
 3. acties ondernemen om de vaccinatiegraad te optimaliseren.

Wat is uw rol in de vaccinatiebarometer? 

We vragen u om de cijfers voor de barometer op regelmatige basis door te sturen. Dit omwille van twee redenen:  

 1. Uw cijfers helpen om de vaccinatiestrategie op eerstelijnsniveau tijdig bij te sturen. Alleen met voldoende data kan het vaccinatiebeleid in uw regio worden aangepast om zo deze pandemie te overwinnen. 
 2. U kunt uw cijfers beveiligd vergelijken met de cijfers in uw regio via www.healthstat.be. Deze cijfers zijn voor u als zorgverlener interessant om de globale voortgang in uw regio te zien. Bovendien kunt u zo bepaalde patronen herkennen en als praktijk (of in samenspraak met andere praktijken) verdere stappen ondernemen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Welke acties kunt u opzetten voor niet-gevaccineerde patiënten?

In uw EMD-pakket zitten recall queries. Via deze zoekopdrachten kunt u de patiënten identificeren die reeds een vaccinatie-uitnodiging kregen, maar het vaccin weigerden of niet kwamen opdagen op één van hun afspraken. Meer informatie vindt u in dit filmpje:

Hoe kunt u patiënten aansporen om zich te laten vaccineren?

Patiënten die hun vaccin weigerden of niet kwamen opdagen, krijgen binnenkort een tweede kans. Door de unieke vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts, zullen patiënten sneller geneigd zijn om zich te laten vaccineren wanneer de vraag komt van de huisarts, dan vanuit een ‘anonieme’ overheidsinstantie.

Daarom kunt u, indien gewenst, uw patiënten aansporen om alsnog langs te gaan bij het vaccinatiecentrum wanneer zij een nieuwe uitnodiging ontvangen. Met slechts enkele klikken kunt u, vanuit het EMD, een gepersonaliseerd bericht versturen naar deze niet-gevaccineerde patiënten. 

Welke gegevens over de vaccinaties van uw patiënten krijgt u?

 • Gedeeltelijk / volledig / niet gevaccineerd
 • Geweigerd / no show
 • Per risicogroep
 • Per leeftijd

Wat vindt u nog in de vaccinatiebarometer?

 • Een koppeling met Healthstat: vergelijking vaccinatiegegevens praktijk met andere solopraktijken;
 • Input voor populatiemanager (om acties op te zetten);
 • Niet alleen vaccinatiegegevens (bijvoorbeeld: een overzicht van het aantal diabetespatiënten in uw praktijk). 

Vanuit Sciensano en alle EMD-leveranciers doen we een warme oproep om de cijfers voor de vaccinatiebarometer wekelijks (tussen vrijdag 12.00u en maandag 12.00u) door te sturen en de recall queries effectief te gebruiken. Samen kunnen we zo een hoge vaccinatiegraad, en uiteindelijk groepsimmuniteit, bereiken. 

Maarten Guldentops
Expertisedomeinverantwoordelijke
Preventie & Gezondheidspromotie