De bloei van de berk is begonnen

Voor de allergische bevolking betekent de stuifmeelgolf van de berk het begin van een heleboel onaangename klachten. Na de bloei van de els en de hazelaar, kondigt AirAllergy, het nationaal aërobiologisch meetnet van Sciensano, de aanwezigheid van berkenstuifmeel in de lucht aan. Sinds maandag 21 maart zijn de concentraties in de lucht gestegen. Minstens 1 op 10 mensen in België zou allergisch zijn voor dit soort stuifmeel.

Verhoogde concentraties berkenstuifmeel in de lucht

Hoewel het merendeel van de bloemen van de berk nog niet volgroeid zijn, zijn de in de lucht gemeten hoeveelheden stuifmeel niet te verwaarlozen en nemen ze dagelijks toe. De huidige weersomstandigheden bevorderen de verspreiding van dit allergeen in de lucht.

“Afgelopen maandag en dinsdag werden respectievelijk 4 en 23 korrels berkenstuifmeel per kubieke meter lucht in Brussel gemeten. We verwachten dat deze dagelijkse concentraties de komende dagen verder zullen oplopen omdat de bloemen tot volle bloei komen en de weersvoorspellingen optimaal zijn voor de verspreiding van pollen in de lucht. Het risico op allergie zal hierdoor toenemen. Boven de kritische drempel van 80 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht, zullen de meeste allergiepatiënten symptomen ontwikkelen”, legt Ann Packeu uit, verantwoordelijke van de dienst Mycologie en aerobiologie bij Sciensano.

Het berkenseizoen is relatief vroeg dit jaar. Het is moeilijk te voorspellen of dit seizoen even intens zal zijn als vorig jaar, omdat de hoeveelheid stuifmeel die jaarlijks wordt uitgestoten (zoals bij de meeste bomen het geval is) sterk varieert en soortspecifiek is. Net als voor de els en hazelaar het geval is, lijkt het berkenseizoen op lange termijn steeds intensiever te worden. Dit verschijnsel, dat samenhangt met de geleidelijke stijging van de temperatuur, wordt ook elders in Europa waargenomen.