Daling sterfte dikkedarmkanker door bevolkingsonderzoek

In de nieuwe infosheet voor huisartsen kan het Centrum voor KankerOpsporing (CvKO) enkele mooie resultaten voorleggen. Zo worden er meer voorlopers van dikkedarmkanker gevonden. Bij de start van het bevolkingsonderzoek in 2013 was er uiteraard een grote piek, maar ook nu worden er nog meer voorlopers gevonden dan voor 2013.

De incidentie van invasieve dikkedarmkanker ligt dan weer mooi lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek. En voor het eerst is het ook mogelijk om de link te leggen tussen de dalende sterfte aan dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek.

Nog meer informatie kunt u lezen in de infosheet: