CvKO start bevolkingsonderzoeken naar kanker terug op

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker worden terug opgestart. De heropstart van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

De huidige evolutie van de Covid-19 epidemie laat een eerste versoepeling van maatregelen toe. Fase 1A is van start gegaan op 4 mei. Dit betekent dat de gezondheidszorg, die tot dan toe was toegespitst op de zorg van COVID-19-patiënten, opnieuw toegankelijk wordt voor de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg.

Dit impliceert dat ook preventieve onderzoeken weer veilig kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er ook opnieuw capaciteit om bijkomende onderzoeken uit te voeren na een afwijkend screeningsresultaat.

Daarom heeft de Vlaamse overheid besloten dat de Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker terug opgestart kunnen worden vanaf maandag 11 mei. Het Centrum voor Kankeropsporing start vanaf dan terug met het verzenden van uitnodigingsbrieven.

Omdat we een inhaalbeweging moeten maken van de uitnodigingen die we niet konden versturen tussen 16 maart en 10 mei, worden er de komende maanden meer uitnodigingen verstuurd dan gewoonlijk. Voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is het mogelijk dat deelnemers daardoor iets langer moet wachten op hun resultaat dan ze gewend zijn. We doen er echter alles aan om het resultaat binnen de 14 kalenderdagen te bezorgen.

Ondertussen wordt ook de heropstart van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker voorbereid. Alle mammografische eenheden zullen gecontacteerd worden om de herstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. De vrouwen die een afspraak hadden tussen 16 maart en 10 mei worden met voorrang ingepland. Deze planning wordt in de komende weken uitgewerkt.

Lees de meest actuele informatie over de heropstart op: