Covid: Tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Binnenkort verschijnt in het Belgisch Staatsblad de verlenging van de tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal gebruikt tijdens de Covid-pandemie. 

Handschoenen, maskers, brillen, kielen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgels of sprays. Noodzakelijke middelen om de veiligheid van de zorgverstrekker te garanderen tijdens de coronapandemie. Maar ook een bron van bijkomende onkosten. De overheid besliste daarom al snel om een tegemoetkoming te voorzien voor deze extra kosten. Elke huisarts heeft recht op de tegemoetkoming, ongeacht of hij/zij geconventioneerd is. Het is wel verboden bijkomende supplementen aan te rekenen voor beschermingsmateriaal. 

In de periode van 4 mei 2020 tot 30 juni 2021 bedroeg de tegemoetkoming 2,5 euro per patiëntencontact. Enkel de contacten die verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering bevatten, komen in aanmerking voor de financiering. Voor de periode van 1 juli tot 31 december 2021 verminderde de tegemoetkoming tot 1,25 euro per patiëntencontact. Binnenkort verschijnt in het Staatsblad de verlenging van de maatregel – aan een tarief van 1,25 euro per contact – voor de periode van 1 januari tot 31 maart van dit jaar. U hoeft overigens geen speciale stappen te zetten om de tegemoetkoming te ontvangen. De ziekenfondsen storten het bedrag door op basis van het aantal patiëntencontacten (huisbezoek en raadpleging) dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen. Het bedrag wordt uiterlijk op 30 september gestort op het rekeningnummer dat u ingaf via MyRiziv. 

Filip Ceulemans