COVID-19 korte berichten - 27/01/2022

Registratie van buitenlandse vaccinaties in Vaccinnet

Burgers die in het buitenland gevaccineerd werden met een door het EMA goedgekeurd vaccin (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) of met het Covishield vaccin én die een Belgisch rijksregisternummer of een BIS-nummer hebben kunnen een Belgisch vaccinatiecertificaat krijgen.
Huisartsen kunnen sinds 23 juni een vaccinatie én alle correcte gegevens (landcode en CNK-code) invoeren in de centrale vaccinatiedatabank Vaccinnet.

Indien de registratie gebeurt via het eigen EPD-systeem is het lotnummer een verplicht veld. 

Buitenlandse vaccinaties waarvan het lotnummer niet gekend is kunnen worden geregistreerd in Vaccinnet via de web-interface van Vaccinnet, waarbij men bij het lotnummer “Onbekend” noteert.

Meer info: QRC04b - Registreren van buitenlandse vaccinaties v3.1.pdf (laatjevaccineren.be)

Boostervaccin voor mensen met een verlaagde immuniteit

Personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit zullen de komende weken opnieuw, zoals dit het geval was in september, een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie in een nabijgelegen vaccinatiecentrum. Welke patiënten komen in aanmerking?

Aanmelding positieve zelftesten in eform 'mededeling resultaat covid-19 sneltest'

Indien patiënten u melden dat ze een positieve zelftest gedaan hebben kan u een CTPC code aanmaken en een PCR test bij hun afnemen. Aangezien in de huidige fase van de pandemie er een hoge viruscirculatie is en uit de wekelijkse rapporten van Sciensano blijkt dat 95% van de positieve zelftesten bekrachtigd worden door een PCR-test kan u er ook voor opteren om de positieve zelftesten rechtstreeks aan te melden. Tot heden adviseerden we om het eform “directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van covid-19” in te vullen maar op vraag van Sciensano willen we adviseren om vanaf heden het eform “mededeling resultaat covid-19 sneltest” hiervoor te gebruiken.

Door het gebruik van dit eform zullen de positieve zelftesten ook mee opgenomen worden in de statistieken van de positiviteitsratio en voor de opvolging van het aantal testen. Tevens zal hierdoor het resultaat ook in de personal healthviewer verschijnen en zal de patiënt indien hij binnen de 90 dagen  opnieuw zou positief testen niet meer meegenomen worden in de statistieken als positief geval.

In het eform zal gevraagd worden om het merk snel/zelftest in te vullen. Indien u dit niet weet kan onder de lijst aangekruist worden: “merk niet gekend of niet beschikbaar in bovenstaande lijst”.