COVID-19 korte berichten

Automatisch CTPC-code en afwezigheidsattest na self assessment test (SAT)

Op vraag van Domus Medica besliste de Nationale Arbeidsraad dat patiënten automatisch een CTPC-code krijgen en een afwezigheidsattest voor 36u indien hun self assessment vragenlijst uitwijst dat ze zich moeten laten testen. De interministeriële conferentie besliste op 24 november om vanaf 2 december ook aanmaak van automatische CTPC-codes mogelijk te maken voor hoog risico contacten.

Herstelcertificaat: enkel geldig na PCR-test

Volgens een Europese verordening hebben patiënten enkel recht op een herstelcertificaat na een positieve PCR-test. Patiënten die zich niet kunnen of wensen te laten vaccineren tegen covid19 krijgen dus geen herstelcertificaat na een positieve covid-19 sneltest bij de apotheker of huisarts. Domus Medica heeft dit aangeklaagd maar Europees kan dit momenteel niet gewijzigd worden.

Voor welke covid19 testen kunnen patiënten terecht in de apotheek

APB meldt ons dat sommige artsen patiënten na een Hoog Risico Contact (HRC) naar de apotheek verwijzen voor een PCR-test. 

Apothekers voeren echter geen PCR-testen uit. Voor PCR-testen kan de patiënt enkel terecht in de huisartsenpraktijk of testcentrum. De patiënten kunnen wel in de apotheek terecht voor sneltesten

Testen en quarantaine in het onderwijs

De maatregelen rond testen en quarantaine bij leerlingen in het basisonderwijs die in gingen op 8 november (met als voorlopige einddatum 24 november) worden verlengd.

Als er zich binnen de 7 dagen een vierde index onder de leerlingen voordoet wordt de noodremprocedure in gang gezet, de klas sluit en de volledige klas  gaat gedurende 7 dagen in quarantaine.

Hoe lang na een COVID-infectie moet je wachten voor de extra prik?

Volgens de richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad mag de booster vaccinatie gewoonlijk minimaal 14 dagen gegeven wordt na genezing, of minimaal 14 dagen na pos PCR, indien geen klachten.