Corona heeft weinig impact op bevolkingsonderzoeken

Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid blijft ook tijdens de coronapandemie zijn vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van het Centrum voor Kankeropsporing dat deze week werd voorgesteld. 

Terwijl de coronapandemie elders in Europa vaak een grote impact had op het kankeronderzoek, viel dat in Vlaanderen goed mee. In Nederland kreeg vorig jaar slechts 55% van de doelgroep een oproep tot onderzoek naar borstkanker. In Vlaanderen werden de afspraken stilgelegd van 23 maart tot 28 juni. In de tweede helft van het jaar werd de achterstand grotendeels ingehaald en in juli van dit jaar was de achterstand volledig weggewerkt. Nog positief is de blijvende bereidheid van de doelgroep om aan het onderzoek deel te nemen. De preventieve onderzoeken leverden vorig jaar bij de eerste screening 118 gevallen van borstkanker op (27 in-situ kankers en 91 invasieve kankers). Bij de vervolgscreening werden nog eens 687 borstkankers gevonden (117 in-situ, 570 invasief).

De screening naar baarmoederhalskanker leverde 3997 diagnoses van baarmoederhalskanker op, waarvan 94% in stadium 0. Dikkedarmkanker screening leverde vooral resultaat op bij mannen: 414 gevallen van kanker tegenover 289 bij vrouwen. Ook poliepen werden vaker ontdekt bij mannen dan bij vrouwen (6488 tegenover 3681). 75% van de kankers bevond zich in stadium 0 of 1.

Het jaarrapport heeft ook enkele aanbevelingen in petto voor het beleid. Er moet ingezet worden op het beter bereiken van de jongste leeftijdsgroepen. Bij hen stagneert de deelname. Er moet ook blijvend aandacht zijn voor moeilijk bereikbare groepen. Wat baarmoederhalskanker betreft, blijft screening belangrijk ook na HPV-vaccinatie.

Filip Ceulemans