Carrièreprijs voor Louis Ferrant

10 mei 2012

De Brusselse huisarts Louis Ferrant is op zaterdag 19 mei de tweede laureaat van de carrièreprijs van Domus Medica. Hij volgt Jos De Smedt op.

Begin dit jaar, op de traditionele Jaarstarter, reikte Domus Medica voor het eerst een carrièreprijs uit aan een verdienstelijk huisarts die om zijn hele carrière geprezen wordt. De eer om als eerste deze prijs in ontvangst te mogen nemen, viel voormalig WVVH-voorzitter Jos De Smedt te beurt. Net als de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts wordt ook de carrièreprijs voortaan uitgereikt op de Dag van de Huisarts, wat maakt dat er dit jaar uitzonderlijk twee prijzen worden uitgereikt. De tweede naam op de erelijst wordt die van Louis Ferrant. Aan de carrièreprijs is, in tegenstelling tot de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts, geen geldsom verbonden. Het gaat hem hier uitsluitend om de eer.

‘Louis Ferrant, actief als huisarts in Brussel, onderscheidt zich door zijn maatschappelijk engagement’, geeft dr. Sumio Yoshimi, voorzitter van de Brusselse Huisartsenkring, in de aanbevelingsbrief meteen aan wat Ferrant zo speciaal maakt. ‘Hij deelt zijn ervaringen met collega’s en jonge huisartsen. Binnen de kring is hij niet alleen actief in talloze raden van bestuur, maar geeft hij ook steeds vrijblijvend en vrijwillig zijn medische kennis door. Daarnaast is hij een echte pleitbezorger van ons beroep.’ 

Sociaal engagement

De carrière van Louis Ferrant als huisarts begon in 1977 toen hij zich als meertalig Nederlandstalig huisarts vestigde in de multiculturele Brusselse wijk Kuregem. Hij raakte er al snel betrokken bij de kringwerking en engageerde zich zowel voor de wachtdienst (de toenmalige Vlaamse Wachtdienst Brussel) als voor de toenmalige Brusselse Huisartsen vzw. Die organiseerde, lang voor er sprake was van accreditering en verplichte navorming, al bijscholingen. Vorming en onderwijs loopt als een rode draad doorheen de carrière van Louis Ferrant. Al snel werd hij zowel aan de UIA als aan de VUB docent en assistent. Haio’s waren en zijn steeds welkom en ook de rol van promotor van eindwerken, thesissen en MaNaMa’s is hij steeds bereid op te nemen. Sinds 1985 is hij stagemeester. In 1989 trad hij toe tot de erkenningscommissie, waarvan hij sinds 1996 ook ondervoorzitter is. Ondersteuning van jonge huisartsen uit hij ook op een andere manier. Wanneer er een jonge, onervaren huisarts van wacht is, neemt hij vrijwillig de ‘tweede wacht’ op zich zodat deze jonge collega’s indien nodig steeds op hem kunnen terugvallen. 

Een tweede rode draad doorheen de carrière van Louis Ferrant is zijn sociaal engagement. Hij was voorzitter van het Centrum van etnische minderheden en gezondheid, voorzitter van Welzijnszorg in Laken, lid van de adviesgroep gezondheid binnen de Vlaamse gemeenschap en van talloze andere sociale organisaties. Het was dan ook niet toevallig dat Louis Ferrant in 1998 al de Prijs Verhulst – Van Eeckhoven kreeg voor zijn werk met migranten. In 2004 richtte hij in Kuregem het Huis der Gezinnen op. Dat richt zich in eerste instantie tot jonge, kansarme gezinnen en wil hen een ontmoetingsplaats bieden waar ze zelf hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.