Btw-vrijstelling voor medische expert

10 nov 2021

De zorgraden kregen de opdracht om lokale besturen bij te staan in het beheersen van lokale uitbraken van COVID-19. Daarvoor stelden ze een COVID-19-team samen met daarin een medische expert (de mspoc) en een teamleader. De medische expert, aangesteld via de huisartsenkring, is een arts die samen met de zorgraad gericht acties inplant om de infecties in de eerstelijnszone in te dijken, complementair aan de lokale contact- en bronopsporing. Als arts ben je vrijgesteld van btw, kan je deze vrijstelling doortrekken naar jouw werkzaamheid als mspoc?

Op de werkzaamheden als medisch expert is de medische btw-vrijstelling eveneens van toepassing. Deze werkzaamheden zijn weliswaar een aaneenschakeling van handelingen die op zich niet allemaal van therapeutische aard zijn (zoals preventief onderzoek, administratieve behandeling, coördinatietaken). Maar, de btw-administratie beschouwt deze handelingen als één geheel voor zover zij gericht zijn op de therapeutische behandeling (zoals preventie, analyse van besmettingen, adviseren van huisartsen). Bovendien vallen de activiteiten in het kader van de COVID-19-pandemie sowieso eerder onder de btw-vrijstelling wanneer ze door een arts worden uitgevoerd.

Naast medische experten met een adviesfunctie in kader van lokale contact- en bronopsporing zijn er bovendien medische experten in vaccinatiecentra. Ook zij vallen onder de btw-vrijstelling desondanks de aaneenschakeling van niet-zuiver therapeutische handelingen.

Rani Van Lysebeth
SBB Accountants en Adviseurs