Betere diabeteszorg dankzij een nieuwe barometer

Dit jaar werden twee nieuwe huisartsenbarometers ontwikkeld die huisartsen kunnen gebruiken om de eigen praktijkvoering kritisch tegen het licht te houden en eventueel te optimaliseren, nl. een diabetesbarometer en een antibioticabarometer. Hoe verhoudt de eigen praktijk zich ten opzichte van een bepaalde richtlijn of ten opzichte van het werk van andere praktijken? Eén van deze barometers is gericht op kwaliteitsvolle diabeteszorg.

Wat is de diabetesbarometer? 

Via barometertechnologie worden automatisch geaggregeerde gegevens uit de medische dossiers verzameld om de praktijkpopulatie in kaart te brengen, de huidige kwaliteit van zorg te analyseren, en de impact van individuele acties te monitoren. Dit alles gebeurt op basis van een evidence-based set van procesindicatoren die automatisch uit het EMD te extraheren zijn, dus zonder extra werklast voor de huisarts. Voorbeelden van procesindicatoren voor de diabetesbarometer zijn de bepaling van actuele waarden van bloedsuikerspiegel, albuminurie, eGFR, bloeddruk, rookstatus, etc. 

Handige opvolgqueries faciliteren populatiemanagement voor diabetespatiënten, waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan om meer proactief en preventief te werken, om zorg voor diabetespatiënten efficiënter te organiseren en om taakdelegatie concreter in te vullen. Iedere praktijk bepaalt zelf welke groepen patiënten verder op te volgen en/of uit te nodigen voor een bijkomend onderzoek. 

Registreer uw praktijk om deel te nemen!

Na een éénmalige registratie, verloopt het volledige barometerproces automatisch met een update elke 6 maanden (in geval van de diabetesbarometer). De eerstvolgende data-collectie voor diabetes staat gepland op dinsdag 28 november 2023. Dan worden de data uit de EMD’s opgehaald, dus aarzel niet om u voor deze datum te registreren. Zo krijgt u toegang tot de resultaten. Bovendien is deelname aan één van de twee nieuwe barometers – diabetes of antibiotica – een criterium voor de geïntegreerde praktijkpremie. Tot slot, draagt u ook bij tot het succes van de barometer: hoe meer praktijken deelnemen hoe relevanter de benchmark. 

Anneleen Janssen
Coördinator Richtlijnen