Betere diabeteszorg dankzij een nieuwe barometer

In de coronaperiode ontwikkelde KU Leuven samen met Domus Medica de COVID-19 barometer om via de huisartsenpraktijken – als kanarie in de kolenmijn – de (lokale) virusverspreiding in kaart te brengen door gecodeerde diagnoses uit de elektronische medische dossiers te verzamelen en te analyseren. Recent ontwikkelde KU Leuven een gelijkaardige barometertechnologie die op de achtergrond data uit de medische dossiers ophaalt, en tools aanbiedt die ondersteunen bij kwaliteitsvolle diabeteszorg in uw praktijk. 

Vandaag is deze barometer enkel geïntegreerd in CareConnect, maar de andere pakketten volgen snel. Tegen eind 2023 moet deze nieuwe functionaliteit ingebouwd zijn in elke huisartsensoftware, en kan elke huisarts in Vlaanderen hiermee aan de slag. Lees dus zeker verder.

Wat is de diabetesbarometer?

Het concept van een barometer is het geautomatiseerd verzamelen van geaggregeerde data uit de praktijk: in kaart brengen van de populatie, huidige kwaliteit van zorg analyseren, individuele acties ondernemen en impact monitoren. Dit alles gebeurt op basis van een evidence-based set van proces- en resultaatindicatoren die uit het EMD te extraheren zijn, dus zonder extra werklast voor de huisarts. 

Net zoals bij de COVID-19 barometer, worden gekende risicoverhogende diagnostieken en andere selectiecriteria uit het EMD gebruikt. Voor diabetes gaat dit onder andere over bloedsuikerspiegel, albuminurie, eGFR, bloeddruk, rookstatus, etc. 

Aan de hand van makkelijk uitvoerbare zoekopdrachten (queries) worden handige tools aangereikt om aan populatiemanagement te doen. Op deze manier ontstaan nieuwe inzichten waardoor het mogelijk wordt meer proactief en preventief te werk te gaan, zorg voor patiënten met diabetes efficiënter te organiseren en taakdelegatie concreter in te vullen. Iedere praktijk bepaalt zelf welke groepen patiënten verder op te volgen en/of uit te nodigen voor een bijkomend onderzoek. 

Huisartsenbarometers bieden feedback voor de individuele praktijk aan de hand van benchmarking met peers of ten opzichte van een bepaalde richtlijn. Zeer belangrijk hierbij te vermelden dat een barometer geen controle-instrument is; de data van één specifieke praktijk kunnen enkel door de praktijk zelf worden ingezien. Data visualisaties in population health dashboards op regionaal niveau, gebruiken enkel verder geaggregeerde van alle praktijken samen in een bepaalde regio.

Registreer uw praktijk om deel te nemen!

Los van een éénmalige registratie, is het volledige barometerproces geautomatiseerd. Op zondag 28 mei wordt de data uit de EMD’s opgehaald (voorlopig enkel CareConnect), dus aarzel niet om u te registreren, en gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheden. 

Met oog op proactieve zorg en kwaliteitsverbeterende projecten, wil Domus Medica de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke innovatie sterk stimuleren. Het succes ervan is immers sterk afhankelijk van het aantal deelnemende praktijken. De ambitie is om jaarlijks 2 nieuwe barometers te bouwen en te implementeren, dus belangrijk om de boot niet te missen! Handleiding via onderstaand webinar (vanaf 24:30-31:00)

Meer uitleg

Op woensdag 17 mei organiseerde KU Leuven een webinar over huisartsenbarometers, waar een antwoord werd gegeven op onderstaande vragen:

  • Wat kunnen deze barometers betekenen voor mij als huisarts?
  • Kan dit mij als huisarts helpen in mijn dagelijkse praktijk?
  • Wat is de toekomst van de barometers?
  • Wat is de rol van Intego en Integoregistratoren in de ontwikkeling van de barometers?