Beperkte pneumokokkenvaccinatie

Enige tijd geleden kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan dat hij pneumokokkenvaccins ter beschikking wilde stellen voor de vaccinatie van de bewoners van woonzorgcentra. Er moeten echter keuzes worden gemaakt omdat er te weinig vaccins zijn.

Na de aankondiging van Wouter Beke (CD&V) dat hij het pneumokokkenvaccin ter beschikking wilde stellen van bewoners van woonzorgcentra, werd een bestelling geplaatst. Omdat er dit jaar te weinig vaccins zijn toegewezen aan België, kan er in eerste instantie echter geen sprake zijn van vaccinatie van alle bewoners van woonzorgcentra. Er zijn vaccins (Pneumovax 23®) voor een kwart van de bewoners. In een schrijven aan de woonzorgcentra en de CRA’s raadt het Agentschap Zorg & Gezondheid daarom aan een afgebakende groep te kiezen die voor de eerste vaccinatieronde in aanmerking komt, zoals bijvoorbeeld het kwart jongste bewoners. Het Agentschap vindt het daarbij aangeraden dat de CRA overleg pleegt met de huisartsen van de bewoners.

Begin volgend jaar zou dan een tweede fase kunnen starten. De firma die het vaccin produceert, garandeert immers dat er begin 2021 extra vaccins ter beschikking zijn die toelaten de overige bewoners te vaccineren. De vaccins voor de eerste fase kunnen momenteel besteld worden via Vaccinet. Daar zal volgend jaar ook meer informatie worden gegeven over de tweede fase. Het Agentschap vraagt om de toegediende vaccinaties, net als de griepvaccinatie, te registreren in Vaccinet. Wanneer volgend jaar de vaccinatie tegen COVID-19 start, zullen ook die moeten worden geregistreerd in Vaccinet.

Filip Ceulemans