Bednet: gratis synchroon internetonderwijs (SIO) voor zieke leerlingen

3 okt 2023

Ziet u kinderen en jongeren in uw praktijk die door een lichamelijke of psychische ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust niet (elke dag) naar school kunnen? Dan biedt Bednet een mooi alternatief. Bednet verzorgt online afstandsonderwijs, waardoor kinderen en jongeren hun onderwijstraject thuis of vanuit het ziekenhuis kunnen verderzetten. De bekendmaking en verwijzing via de huisarts blijft belangrijk, want lang niet alle ouders kennen Bednet.

Wat is Bednet? 

Bednet is een specifieke vorm van online afstandsonderwijs voor zieke leerlingen. Via het rechtopstaande scherm van de klasset van Bednet is de Bednetter zichtbaar mee aanwezig in de klas. De beweegbare camera en de omgevingsmicrofoon zorgen ervoor dat de leerling van thuis of het ziekenhuis alles kan zien en horen wat in de klas gebeurt, en eraan kan deelnemen. 

Les volgen via Bednet zorgt ervoor dat de link met het ‘normale’ schoolleven behouden blijft. Het beperkt mee de stress over het opbouwen van leerachterstand, vermindert gevoelens van sociale isolatie en bereidt de re-integratie al tijdens het ziekteproces mee voor. 

De werking van Bednet vzw is volledig gratis: zowel het ICT-materiaal voor school en leerling (inclusief gesponsorde internetlijn indien nodig), als de pedagogische en technische ondersteuning doorheen het Bednet-traject. 

Wie komt in aanmerking voor Bednet? 

Bednet is een recht voor alle kinderen en jongeren die langdurig of regelmatig afwezig zijn op school, door een lichamelijke of psychische ziekte, een operatie, een ongeval of moederschapsrust. De meest voorkomende ziektebeelden bij Bednetters in 2022 waren psychische problemen (39%), kanker (15%), ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel (12%), en ziekten van het bloed, bloedvormende organen en immuunsysteem (7%). 

Om aan de slag te gaan met Bednet moet de leerling les volgen in kleuter, lager of secundair onderwijs (Vlaanderen en Brussel), minstens 5 jaar oud zijn en beschikken over een medisch attest. Bednet is mogelijk in alle onderwijstypes en studierichtingen. Les via Bednet kan gecombineerd worden met naar school gaan en/of andere vormen van onderwijsondersteuning tijdens ziekte (bijv. les in de ziekenhuisschool). Hoe vaak en hoeveel kinderen en jongeren Bednetten, kan mee evolueren met wat ze fysiek en emotioneel aankunnen doorheen het proces van ziekte en behandeling. 
Bednet aanvragen kan op elk moment in het schooljaar, er is geen wachtlijst


Hoe informeer ik mijn patiënten over Bednet? 

In 2018 ondertekenden de Vlaamse minister van Onderwijs, het Vlaams Patiëntenplatform en acht verenigingen van artsen, waaronder Domus Medica, een engagementsverklaring om samen nog beter te informeren en het recht op onderwijs voor zieke kinderen te versterken.

Bednet ontwikkelde daarom verschillende tools om artsen en andere verwijzers te ondersteunen bij het informeren van patiënten en hun ouders: 

Meer informatie? 

Surf naar www.bednet.be of contacteer Bednet via 016 20 40 45 of info@bednet.be
 

Infovideo voor ouders

Meer nieuws