AssurMed geïntegreerd in EMD-software van huisartsen

7 nov 2023

Waar verzekeraars aanvragen omtrent terugbetaling voorheen manueel dienden te verwerken, faciliteert het IT-platform AssurMed een digitale afhandeling. Op die manier kan voor patiënten met een aanvullende verzekering sneller worden overgegaan tot een eventuele terugbetaling. Verzekeraars zullen hun eigen klanten informeren en fungeren als eerste aanspreekpunt.

Types verzekeringen

AssurMed is in de eerste plaats bedoeld voor consumenten met een aanvullende tandverzekering of een verzekering voor ambulante zorgen, hetzij via hun werkgever, hetzij een individueel contract. Een verzekering voor ambulante zorgen dekt – bovenop de wettelijke ziekteverzekering – de medische kosten die niet aan een ziekenhuisopname gebonden zijn, zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen, orthopedische hulpmiddelen, hoorapparaten, etc.

Ook hospitalisatieverzekeringen werken met AssurMed, namelijk voor de vergoeding van ambulante medische kosten in de periode voor en na een ziekenhuisopname en van de kosten van zware ziektes zoals bijvoorbeeld kanker, diabetes, of de ziekte van Crohn. Die gaan niet altijd gepaard met een verblijf in het ziekenhuis maar zijn vaak wel gedekt. Op die manier zouden tot 6 miljoen patiënten gebruik kunnen maken van AssurMed.

Op termijn zou dit platform ook gebruikt kunnen worden voor een vlottere afhandeling van medische kosten bij arbeidsongevallen- of aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook de verzekeringsformules van de ziekenfondsen kunnen later eventueel aansluiten. 

Werking AssurMed

Mits toestemming van de patiënt worden de gegevens vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp op een gestructureerde en beveiligde manier vanuit de software van de zorgverstrekker naar AssurMed verstuurd. De patiënt laat vervolgens aan de verzekeraar weten dat de info voor de terugbetaling klaarstaat op dit platform; ofwel door het bewijsstuk via de patiëntenportalen Helena of OxyCity toe te wijzen aan zijn verzekeraar ofwel – zoals dit vandaag reeds gebeurt – door het ziektebriefje te bezorgen via de post, email of app van de verzekeraar. Vervolgens zal de verzekeraar de gegevens van dit getuigschrift/bewijsstuk digitaal ophalen bij het AssurMed-platform en kunnen overgaan tot een eventuele terugbetaling (binnen de grenzen van het verzekeringscontract).

Belangrijk hierbij is dat de gegevens enkel naar het platform worden gestuurd en daar door de verzekeraar kunnen worden opgehaald op voorwaarde dat de patiënt hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet eenmalig worden geregistreerd via www.assurmed.be of via hogergenoemde patiëntenportalen. Via deze kanalen kan de patiënt ook steeds zijn toestemming intrekken, waarna zijn gegevens worden verwijderd uit het platform.

Sinds deze maand kunnen de gegevens op bewijsstukken geneeskundige verzorging van huisartsen en tandartsen al digitaal opgevraagd en verwerkt worden. Naar de toekomst toe zal dit verder kunnen worden uitgebreid naar kinesisten (voorjaar 2024) en andere zorgverleners. Verzekeraars kunnen de gegevens enkel gebruiken voor de eventuele terugbetaling van de kosten aan hun klanten.

Integratie in de EMD-software van de huisarts

Voor huisartsen werd AssurMed reeds geïntegreerd in CareConnect GP, HealthOne en Daktari; andere pakketten kunnen aansluiten indien zij dit wensen. Dankzij die integratie, verloopt de werking grotendeels op de achtergrond en verandert er voor huisartsen in de praktijk zeer weinig. Zij kunnen bij een consultatie in hun software zien of hun patiënt toestemming heeft gegeven voor het gebruik van AssurMed. Indien dit het geval is, hoeft de huisarts niets te doen: de gegevens worden vanuit de software automatisch naar het AssurMed-platform gestuurd. Wel kunnen patiënten aan de huisarts vragen om voor een bepaald attest de gegevens niet door te sturen naar het AssurMed-platform. Dit kan eenvoudig door een vakje uit te vinken. 

Daarnaast zal op de bewijsstukken die de huisarts aan de patiënt bezorgt, een extra tekst worden toegevoegd met meer uitleg over de AssurMed-procedure en de huidige status van de toestemming.

Meer informatie over de concrete integratie is te verkrijgen via uw respectievelijke EMD-vendor.

Deelnemende verzekeraars: AG Insurance, Allianz, Axa, Belfius, DKV, Ethias en Justitia. Andere verzekeraars kunnen nog aansluiten in de toekomst. 
 

Wil Rijnen
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT & eHealth