Artsen steunen conventie massaal

86,26% van de artsen treedt toe tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen. De tandartsen verwerpen hun akkoord.

Tot 6 maart konden artsen die dat wilden, zich volledig of gedeeltelijk conventioneren. Het Verzekeringscomité kreeg de cijfers te zien en stelde vast dat 86,26% van de artsen tot de conventie toetreedt. Dat is een percentage dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Meer gedetailleerde cijfers volgen later.

De tandartsen van hun kant keurden het akkoord niet goed. Slechts 56,97% van de tandartsen kan zich in het akkoord vinden en daarmee is de noodzakelijke minimumdrempel (60%) niet gehaald. De conventie treedt voor hen dan ook niet in werking.

Filip Ceulemans