App LEA biedt ondersteuning bij levenseindezorg

Het Forum Palliatieve Zorg en het levenseinde informatieforum lanceerden recent de levenseindeapp (LEA) ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. LEA is een digitaal en efficiënt hulpmiddel voor huisartsen, CRA’s en verpleegkundigen bij de zorg en ondersteuning van patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. 

Zorgverleners kunnen via de app gemakkelijk relevante wettelijke, medische en contactinformatie op het gebied van levenseindezorg raadplegen. Bijvoorbeeld informatie over pijn en symptoombestrijding (ook specifiek voor COVID-19 patiënten), mogelijke levenseindebeslissingen (inclusief palliatieve sedatie), een overzicht van alle wilsverklaringen en de LEIFdraad voor een zorgvuldige uitvoering van euthanasie.

De app ondersteunt zorgverleners ook in gesprekken over vroegtijdige zorgplanning (VZP) met patiënt en hun naasten. In de app zijn tips te vinden om een VZP gesprek te initiëren en voorbeeldvragen die je als arts of verpleegkundige kan stellen. Ook biedt LEA een leidraad voor het betrekken van de naasten en het gehele zorgteam in het proces. 

LEA is ontwikkelt vanuit het uitgangspunt dat bij goede palliatieve zorg  

  • Interdisciplinaire samenwerking cruciaal is.
  • Patiënt (en naasten) centraal staat.
  • Er aandacht is voor communicatie en integratie van zorg.
  • Speciale aandacht gaat naar kwaliteitsvol levenseinde in de woonzorgcentra.
  • Respect bestaat voor beslissingen en vermijden van toekomstige problemen door vroegtijdige zorgplanning. 

LEA is gratis te installeren door www.levenseindeapp.be toe te voegen aan het startscherm van de smartphone. Op deze wijze beschik je ook steeds over de meest recente update. 

Tijdens het gebruik van de app wordt steeds benadrukt dat het om tips en adviezen gaat en dat palliatieve zorg een proces op maat is. We raden zorgverleners ook aan om naast LEA ook de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen te raadplegen via pallialine.be.