Akkoord in uw e-Healtbox

De tekst van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen op 19 december sloten voor de periode 2024-2025, valt eerstdaags in uw bus. 

Op 19 december vorig jaar bereikten artsen en ziekenfondsen een akkoord voor 2024-2025. Een dag later keurden het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv het akkoord goed. In januari gaf ook de ministerraad zijn fiat zodat de tekst gepubliceerd kan worden in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Riziv.  

Alle artsen krijgen bovendien in hun e-Healtbox een kennisgeving over de publicatie van de tekst. Vanaf de datum van publicatie in het Staasblad (5 februari) hebben artsen gedurende dertig dagen de mogelijkheid (gedeeltelijk) toe te treden of het akkoord te verwerpen. 

Filip Ceulemans