Aanpassen van gegevens in Vaccinnet

Naar aanleiding van het beschikbaar komen van vaccinatieattesten vanaf 16/6/2021 via mijngezondheid.be, verspreidt Vaccinnet volgende informatie:

Als huisarts, zorgverlener en mogelijke vaccinator ontvang je deze nieuwsbrief van de interregionale werkgroep die de registratie van de COVID-19-vaccinaties coördineert. De informatie is primair gericht aan de arts die verantwoordelijk is voor het registreren van de vaccinatie. De nieuwsbrief wordt eveneens verstuurd naar de directies van woonzorgcentra, collectiviteiten/koepelorganisaties, ziekenhuizen en arbeidsgeneeskundige diensten. In deze context vragen wij jou om deze informatie intern door te gegeven aan de belanghebbenden in het kader van de registratie van COVID-19-vaccinaties in Vaccinnet.

Helpdesk 

Vanaf 16 juni zal de burger zijn vaccinatiecertificaat online kunnen raadplegen (en zelf afdrukken of per post laten verzenden). Het is dan nog belangrijker om vaccinatiegegevens snel na de vaccinatie in Vaccinnet te registreren.

Burgers kunnen vanaf 16 juni ook terecht met vragen over dit vaccinatiecertificaat op een website (ook nu al via basisinfo te vinden op www.vlaanderen.be/COVID-certificaat) en bij een centrale helpdesk COVID-certificaten (nummer: 078/78.78.50). De centrale helpdesk COVID-certificaten zal kunnen nakijken of het certificaat aanwezig is en eventueel opnieuw versturen. Deze centrale helpdesk krijgt geen inzicht in de gegevens in Vaccinnet zelf.  

Indien het vaccinatiecertificaat ontbreekt of niet correct is, zal de centrale helpdesk de burger doorsturen naar zijn vaccinator. De centrale helpdesk zal meldingen hiervan doorverwijzen naar het telefoonnummer van de lokale vaccinatiehelpdesk of noteren en doorsturen naar het e-mailadres van de lokale helpdesk van het vaccinatiecentrum. Indien de burger niet is gevaccineerd in een vaccinatiecentrum, zal hij/zij zelf contact moeten opnemen met zijn vaccinator die de gegevens in Vaccinnet kan raadplegen en eventueel kan aanvullen of aanpassen. 

Nazicht door de vaccinator in Vaccinnet

Consulteren van vaccinaties 

Als vaccinator kan je op vraag van de burger zijn vaccinatiegegevens consulteren in Vaccinnet. 

Een individuele registratie consulteren in Vaccinnet kan via een zoekopdracht in “Zoek persoon” onder vaccinatiestatus aan de linkerkant van het scherm. Hier zal je de persoon kunnen opzoeken a.d.h.v het rijksregisternummer of naam, voornaam, postcode,... . Om een patiënt op te zoeken in Vaccinnet, moet steeds bevestigd worden dat er een medische link met de patiënt bestaat. Als dit niet bevestigd wordt, zal het systeem een foutmelding tonen. 

Verwijderen en corrigeren van registraties 

Het verwijderen en/of corrigeren van registraties kan enkel in de webapplicatie van Vaccinnet en als jij, of de entiteit waarmee je verbonden bent, de vaccinatie hebt geregistreerd.

Afhankelijk van de te corrigeren informatie moet je ofwel de vaccinatie(s) verwijderen en opnieuw registreren, ofwel de informatie corrigeren zonder de vaccinatie te verwijderen. Als het type vaccin of de toedieningsdatum foutief is, moet je de vaccinatie(s) verwijderen en vervolgens opnieuw registreren. Indien het lotnummer foutief is, kan je dit rechtstreeks corrigeren zonder de vaccinatie eerst te verwijderen. 

Belangrijk is dat je het schrappen van een foutieve registratie(s) en het registreren van de correcte vaccinatie(s) onmiddellijk na elkaar uitvoert! Dit om de impact op de achterliggende systemen en de vaccinatiecertificaten te minimaliseren.

Vaccinatiegegevens ontbreken

Als er geen enkel bewijs van vaccinatie is (vaccinatiekaartje, Vaccinnet, Doclr…) zal de burger zijn huisarts moeten contacteren om medisch de verschillende opties te overlopen. In onderstaande paragraaf schetsen we de procedure die huisartsen dienen te volgen.

Schets van de procedure voor huisartsen 

a) De burger is mogelijk voldoende beschermd. Indien hij geen certificaat nodig heeft, kan je als huisarts in samenspraak met de burger beslissen om geen extra vaccinatie te doen. 

b) Indien er enkel bewijs is van 1 dosis maar niet van een 2e dosis (uitzondering Janssen), dan wordt opnieuw een 2e dosis toegediend (nu de 3e dosis) om een certificaat van volledige vaccinatie te bekomen: 

  • Als huisarts vervolledig je het vaccinatieschema met hetzelfde vaccin-type waarvan er wel bewijs aanwezig is. Vaccinatie van de 3e dosis kan via het opvangnet eind augustus. 
  • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt aangeraden een PCR te verrichten. 

c) Indien er werkelijk geen bewijs van de vaccinatie is (dosis 1 + 2), dan moet er opnieuw gevaccineerd worden om een certificaat te bekomen. 

  • Deze burgers worden in augustus automatisch opgeroepen via het opvangnet. Als de burger hierop ingaat, zal de burger aan het eind 4 dosissen Covid-19-vaccins ontvangen. 
  • Voorkeur is om deze vaccinatie met Janssen te doen. Als huisarts dien je contact op te nemen met het vaccinatiecentrum om deze om te boeken naar Janssen op basis van jouw medische inschatting. Het vaccinatiecentrum kan dit manueel inplannen. 
  • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt aangeraden een PCR te verrichten. 

d) Buitenlandse vaccinatiebewijzen 

  • Over deze procedure zal vanaf 23/6 gecommuniceerd worden.

Opm: Antistoffen laten bepalen door de HA heeft geen meerwaarde. Er is geen evidentie om dit te onderbouwen. De interpretatie van serologie is zeer moeilijk, welke mate voldoende bescherming biedt is niet gekend. Een asymptomatische infectie kan natuurlijk ook antistoffen creëren.

Bovendien zijn niet alle serologische testen even geschikt, er moet gecontroleerd worden tegen het S-antigen, maar het blijft pagina 4 van 4 moeilijk om hieruit conclusies te trekken. Daarnaast hebben we ook cellulaire immuniteit (T-cellen) dat zeer moeilijk te bepalen is.

Waar kan je terecht voor bijkomende ondersteuning?

Voor wie graag bijkomende informatie wenst omtrent het consulteren, verwijderen en/of corrigeren van foutieve registraties in Vaccinnet, is er opleidingsmateriaal beschikbaar. 

Wanneer je extra ondersteuning wenst kan je aansluiten bij één van de standaard en/of gespecialiseerde opleidingen voor Vaccinnet. Om een standaard of een gespecialiseerde opleiding te kunnen volgen, vragen we je momenteel om je in te schrijven. De link vind je terug in de opleidingskalender. Opleidingsmateriaal en -kalender zijn beschikbaar op de website van laatjevaccineren.be