Aangepaste teststrategie voor huisartsen

Zoals besproken op de Algemene Vergadering van Domus Medica zaterdagnamiddag en in navolging van de recente beslissingen van het IMC en de weigering om de teststrategie aan te passen, heeft Domus Medica samen met BVAS en Kartel gekozen om deze beslissingen niet te volgen.

De afgelopen maand hebben we hemel en aarde bewogen om het beleid te overtuigen een aanpassing in de teststrategie door te voeren omdat de huidige niet meer leefbaar is voor onze huisartsen, huisartsenwachtposten en testcentra.

Wij hebben een aangepaste teststrategie uitgewerkt die we ook hebben voorgelegd aan het Overlegcomité en het IMC. Het is deze aangepaste teststrategie die wij ook adviseren om de komende weken te gebruiken.

Ons doel hiermee is:

  • Epidemie onder controle houden om overbelasting van het zorgsysteem (1ste lijn, hospitalisaties en opnames INZO) te vermijden;
  • Belasting huisartsgeneeskunde tijdens vierde golf doen dalen;
  • Focus terug op huisartsgeneeskundige zorg bieden;
  • Alle administratieve belasting en tekort testcapaciteit asymptomatische patiënten buiten de huisartsenpraktijk houden;
  • Patiënten een acceptabele teststrategie bieden.

U vindt de aangepaste teststrategie en stroomdiagram in bijlage.

U kan deze gerust verspreiden zodoende dat alle huisartsen deze informatie ontvangen.