Aangepast testbeleid volgt voorstel huisartsen

Gisteren heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) zich opnieuw gebogen over de teststrategie. Na de confrontatie tussen de huisartsen en de politiek in het weekeinde zijn er de voorbije dagen meerdere contacten geweest tussen de kabinetten, het Coronacommissariaat en de vertegenwoordigers van de verschillende artsenorganisaties. De gezamenlijke actie van de verschillende artsenverenigingen na de beslissing over de teststrategie op de IMC van 27/11/2021 was vrij uniek, maar maakte dat de huisartsen met één stem konden spreken. Wij zijn dan ook blij dat er naar de huisartsen geluisterd is en dat de teststrategie die wij vorige week hadden neergelegd, ook in grote lijnen overgenomen is. 

De nieuwe teststrategie stelt duidelijk dat asymptomatische gevaccineerde hoogrisicocontacten één test zullen krijgen op dag 5. Dit is belangrijk om voldoende hoogrisicocontacten die besmet geraken, te detecteren om zo de ketens van besmettingen te stoppen. Ook de quarantaine tot de uitslag van de test is in het voorstel opgenomen. Ook wij begrepen dat het niet voor iedereen haalbaar is om de volledige quarantaine vol te maken. Wij denken dat een goed compromis gevonden is door de mogelijkheid te bieden om de quarantaine vanaf dag 4 te verbreken op voorwaarde dat dagelijks een zelftest wordt afgenomen die vanzelfsprekend negatief moet zijn. Wij willen hierbij absoluut onderschrijven dat het belangrijk is dat burgers, indien zij de quarantaine verbreken vanaf dag 4, de gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker, afstand houden, handhygiëne, …) blijven respecteren en hun contacten tot het absolute minimum beperken om mogelijke verdere transmissie te vermijden. 

Wij zijn ook blij om te vernemen dat nieuwe tools in werking treden die het mogelijk moeten maken voor Covid-positieve indexpatiënten om zonder contact met de huisarts hun hoogrisicocontacten in te geven die dan automatisch een testcode en een quarantaineattest verkrijgen. Wij roepen dan ook elke burger op om hiervan maximaal gebruik te maken. 

Ten slotte willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat we zowel vanuit de artsen als vanuit de politiek terug dezelfde boodschap kunnen geven aan de burgers. In een vierde golf, die een enorme belasting legt op de zorg en de maatschappij, is het voor de burgers niet evident om te weten wat ze moeten doen. Duidelijke, uniforme en eenvoudige communicatie vanuit alle geledingen (politiek, wetenschap, experten, artsen, administraties, media, …) is daarom heel belangrijk. We zijn tevreden dat we een overeenstemming hebben gevonden. 

Domus Medica: Dr. Roel Van Giel 
KARTEL: Dr. Thomas Gevaert, Dr. Michel Creemers, Dr. Paul De Munck 
ABSYM-BVAS: Dr. Luc Herry, Dr. Jos Vanhoof, Dr. Marc Moens