AADM zet de puntjes op de i

"Jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen gratis naar de dokter." "101113 verlaagt met 66 eurocent."  "Hoe moet ik nu mijn covid of griepvaccinatie aanrekenen en waarom is dat maar 15.5 euro?" "Praktijkpremie wordt maar niet uitbetaald."

Zoals u merkt, ontvingen wij deze week diverse signalen vanuit het werkveld. Vragen die velen zich stellen, door berichten in de media, op facebook, X of via WhatsApp groepen: wat is er nu precies beslist? Wat zijn ze daar in Brussel allemaal aan het doen? Wie verdedigt de huisarts eigenlijk nog? En komt AADM nog op voor de huisarts?

We zetten graag de puntjes op de i.

Vergoeding tijdens vaccinatie tegen griep en covid

Vandaag kregen we vanuit het kabinet groen licht inzake de regelgeving rond de vergoeding tijdens vaccinatie. Het federaal parlement heeft de regelgeving goedgekeurd. 

Wat vindt AADM er nu van? 

Het is een déjà-vu en grote schande dat dit zo lang heeft geduurd. Het gaat dan nog om een tijdelijk kader.  Reeds van voor de zomervakantie heeft Domus Medica, als grootste partner binnen AADM, op alle vergaderingen gehamerd op de noodzaak van een degelijk financieel kader voor de vergoeding van huisartsen, toepasbaar voor alle situaties. Communautair getouwtrek, politieke spelletjes en een totaal gebrek aan realiteitsbesef maakt dat we tot op vandaag geen robuust kader hebben.

Huisartsen benaderen de vaccinatie op verschillende manieren. Sommigen vaccineren in de praktijk (tijdens een reguliere consultatie of op aparte vaccinatiemomenten), sommigen vaccineren samen, sommigen laten verpleegkundigen vaccineren, sommigen hebben een collectief (wijkgebonden of gemeentelijk) vaccinatiemoment, sommige steden hebben volwaardige vaccinatiecentra. Het was, na een uitgebreide analyse, duidelijk dat het gebruik van de 101076 niet volstond om in al deze situaties tot een correcte verloning te komen en we hebben getracht hiervoor tijdelijke oplossingen te vinden. 

Wij zullen blijven inzetten op een robuust kader waar elke inspanning van de huisarts (dus ook de selectie van patiënten en de organisatie van de vaccinatiemomenten) billijk vergoed wordt. Voor AADM zal het een belangrijk punt worden in de bespreking voor het volgende medicomut akkoord.

Jongeren uit kwetsbare gezinnen voortaan gratis naar de dokter

Vorige week communiceerden we in onze nieuwsbrief over deze beslissing. 

Wanneer is dit besluit genomen?

Deze maatregel was afgesproken in het medicomut-akkoord dat afgesloten is in december 2021. Daarin werd 5.5 miljoen euro voorzien voor maatregelen om de toegankelijkheid van de zorg te bevorderen. Voor de huisartsen verandert er niets. De verzekeringsinstellingen zullen deze patiënten automatisch kunnen herkennen aan hun leeftijd en hun recht op verhoogde tegemoetkoming. Deze beslissing is recent omgezet in regelgeving en is nu pas in het Staatsblad verschenen.

Vermindering van de avondraadpleging (= 101113)

Sinds 1 oktober is de permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 en 21 uur, voorbehouden voor artsen die ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst (101113) tijdelijk gedaald met 0,66 euro (van 4,66€ naar 4 euro). Deze maatregel kadert in diverse maatregelen doelmatige zorg en is tijdelijk. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit honorarium terug verhoogd met 0,33€. Zodra de NCAZ een systeem uitwerkt dat het oneigenlijk gebruik van deze code en dus de praktijkvariatie aanpakt, komt het volledige bedrag terug op 4,66€.

Hoe komt de NCAZ tot deze beslissing en wat stelde AADM voor?

In juni 2023 kreeg de medicomut de opdracht om voor 20 miljoen euro maatregelen ‘appropriate care’ (= maatregelen doelmatige zorg om op deze manier het oneigenlijk gebruik van de ziekteverzekering aan te pakken) te nemen die al in september 2023 moesten in voege treden. De helft van het uitgespaarde bedrag (10 miljoen euro) mag de medicomut in 2024 terug investeren in nieuwe maatregelen. Als deze maatregelen niet genomen werden voor september 2023 dan werd er voor 20 miljoen lineair bespaard (lees: verlaging van de honoraria) en verloren we de 10 miljoen om te herinvesteren in 2024.

Aan alle artsenorganisaties is toen gevraagd om een aantal voorstellen te doen die zowel betrekking hadden op de huisartsen als op de specialisten. De medicomut heeft zich gefocust op prestaties waar er een grote variatie in gebruik zit. Er zijn toen maatregelen afgesproken rond dialyse, echografie zwangerschap, menisectomie, …

Voor de huisartsen waren er al enkele rapporten verschenen vanuit de administratie die een zeer grote variatie aantoonden in het gebruik van de nomenclatuurnummer 101113 waarbij al meermaals de vraag gekomen was, vanuit de verzekeringsinstellingen, om dit nummer af te schaffen omwille van het vermoeden van oneigenlijk gebruik. AADM wou eventueel misbruik aanpakken en heeft toen een voorstel gedaan om de 101113 maar in een maximaal % van het totaal aantal consultaties te mogen aanrekenen en mits juist gebruik van deze verstrekking (= de raadpleging moet gebeuren in het kader van de praktijkorganisatie, bijvoorbeeld voor patiënten die je echt nog wil zien)

Uiteindelijk waren alle syndicaten akkoord dat het misbruik/foutief gebruik moest aangepakt worden. Gezien de maatregelen al in september moesten ingaan was de enige manier om dat te realiseren (niet alleen voor de 101113 maar voor alle maatregelen (dus ook voor de specialisten) om tijdelijk de waarde van de prestaties te verminderen totdat de definitieve maatregel om de variatie aan te pakken uitgewerkt is. 

Voor alle duidelijkheid: dit is niet hoe AADM wil werken. Tegelijkertijd was AADM pragmatisch: waren we niet akkoord met deze kaasschaafmethode waren alle honoraria lineair verlaagd en waren we 10 miljoen euro kwijt om te herinvesteren in de sector.

Ons voorstel is duidelijk. De 101113 kan maar in een maximaal percentage van het aantal consultaties aangerekend worden. De juiste hoogte van de percentage moet uit de analyses worden bepaald.  Wij hopen dat de andere syndicaten dit voorstel steunen en mee uitwerken zodat zo snel mogelijk de tijdelijke verlaging kan teruggedraaid worden en de besparing gehaald wordt bij echte doelmatige zorg, namelijk de praktijkvariatie aanpakken.

De uitbetaling van de geïntegreerde praktijkpremie

In een eerdere nieuwsbrief communiceerden we dat de aanvraagprocedure voor de geïntegreerde praktijkpremie 2022 aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.

Wat vindt AADM er nu van?

Het frustreert ons mateloos dat de uitbetaling vertraging oploopt. Op de verschillende NCAZ na de zomervakantie hebben alle artsensyndicaten dit opnieuw aangekaart. 

Laat ons ook eerlijk zijn. Het is niet de fout van het RIZIV. De administratie zit even verveeld met deze situatie en doet er alles aan om het opgelost te krijgen. Het probleem zit bij de kluizen in Wallonië en Brussel (Abrumet en Réaseau Santé Wallon) die foutieve gegevens aanleveren aan het RIZIV waardoor heel wat artsen niet de premie zouden krijgen waar ze recht op hebben. Het is een onaanvaardbare situatie en we hebben de kluizen en de Brusselse en Waalse overheid aangeschreven om dit probleem prioritair op te lossen. We kunnen niet begrijpen dat gegevens die al jaren probleemloos worden doorgegeven nu plots tot zoveel problemen leiden. AADM houdt de vinger aan de pols. 

Waarom duurt het soms zo lang voor u communicatie krijgt?

We beseffen dat u regelmatig op uw communicatiehonger blijft zitten of verrast wordt door berichten in de media, informatie vanuit andere kanalen,… Kortom communicatie is cruciaal. We stellen ons telkens de vraag wanneer AADM het beste kan communiceren. We zijn geen fan van aankondigingspolitiek, want dat levert vaak onvolledige, deels foutieve en weinig concrete informatie op. Maar als we wachten tot alle details gekend zijn, krijgt u vaak al (flarden van) informatie langs andere kanalen.

Het uitgangspunt van AADM blijft om op een constructieve, pro-actieve manier aan belangenbehartiging te doen. Dit betekent dat wij continue werken aan goede relevante communicatie. We blijven zoeken naar wegen om de huisartsen correct te informeren over het hoe en het waarom van alle maatregelen.  

We hopen met deze info over een aantal maatregelen verduidelijkingen te hebben gebracht maar aarzel niet om ons te contacteren als u of uw kring nog vragen heeft.

 

Sofie Croenen,
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie