Jongeren uit kwetsbare gezinnen voortaan gratis naar de dokter

Het kabinet Vandenbroucke kondigde aan dat jongeren tot en met 24 jaar uit gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en waarvoor de huisarts een GMD bijhoudt, voortaan geen remgeld moeten betalen voor een consultatie bij huisarts of specialist. 

Volgens minister Vandenbroucke is deze maatregel erop gericht om voor deze jongeren drempels weg te nemen die een vlotte toegang tot gezondheidszorg verhinderen. Op deze manier wordt voorkomen dat zorg wordt uitgesteld om het gezinsbudget te sparen. Onrechtstreeks is het ook een stimulans voor het GMD bij deze groep. Dat staat garant voor een jaarlijkse goede opvolging door de huisarts.

Voor de huisartsen zou dit geen extra belasting mogen betekenen. De verzekeringsinstellingen zullen deze patiënten automatisch kunnen herkennen aan hun leeftijd en hun recht op verhoogde tegemoetkoming. 

De maatregel gaat in op 1 oktober. Hiervoor is, in overleg met artsenverenigingen en ziekenfondsen, een jaarlijks budget van 5,5 miljoen euro voorzien.

Wim Torbeyns