7e Week van de Diëtist – 21 maart tot 26 maart 2011

17 jan 2011

Van 21 maart tot 26 maart zetten maar liefst 200 deelnemende diëtisten hun deuren open voor alle belangstellenden. De Week van de Diëtist is dé ideale gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de manier van werken van de diëtist.
De lijst van de deelnemende diëtisten is weldra terug te vinden op de website www.vbvd.org. Neem contact op met een diëtist uit de buurt en maak een afspraak voor een gepersonaliseerde consultatie.

Verstandig drinken

Vraag vrijblijvend advies aan een diëtist in uw buurt!

De meeste mensen beseffen dat wie gezond wil blijven gezond moet eten en leven. En ook al komen er steeds meer initiatieven die hieraan aandacht besteden, toch blijven vele mensen met vragen zitten. Wat eet en drink in het best? In welke hoeveelheid? Hoe kan ik mijn gewoonten op dat vlak duurzaam veranderen? Een beroep doen op deskundig advies blijkt echter niet zo vanzelfsprekend. De Week van de Diëtist wil dan ook dé ideale gelegenheid bieden om vrijblijvend kennis te maken met de werkwijze van de professionele voedingsdeskundige.

Tijdens de inmiddels al zevende editie, van 21 maart tot 26 maart 2011, kan iedereen terecht bij een diëtist in de buurt. Men is er welkom, na afspraak, voor een kennismakingsgesprek. Naast aandacht voor wat gezonde voeding precies inhoudt zal ook het jaarthema “verstandig drinken” aan bod komen.

Gezond eten… Gezond drinken…

Momenteel levert men al heel wat inspanningen om de consument aan te zetten tot gezonde gewoontes en hem te helpen weerstaan aan de constante verleiding van eten of drinken.
Maar het is niet omdat de consument geïnformeerd wordt dat hij ook zijn gedrag wijzigt.
Informatie is pas efficiënt als deze afgestemd wordt op de persoonlijkheid en de gewoonten van de persoon in kwestie.
Duurzame gedragsverandering leidt tot gezonde voedingsgewoonten. Zo verbetert men z’n gezondheid, vermindert men het risico op ziekten en verbetert men z’n levenskwaliteit.

Voldoende water drinken is een basisbehoefte van de mens. Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam: ongeveer 60% van het lichaamsgewicht bij volwassen mannen, 50 tot 55% bij vrouwen en 75% bij een pasgeboren baby. Ons lichaam verliest elke dag 2 tot 3 liter water. Aangezien onze waterreserves klein zijn, heeft ons lichaam dagelijks water nodig om het verlies aan water te compenseren. Met uitzondering van kinderen, voor wie de referentiewaarden voor waterinname variëren met de leeftijd, raadt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een dagelijkse hoeveelheid water van 2 liter voor vrouwen tot 2,5 liter voor mannen aan, waarvan minstens 1,5 liter afkomstig van dranken. Water is en blijft de voorkeursdrank. Ook andere niet-alcoholische en dranken zonder toegevoegde suiker kunnen een bijdrage leveren aan onze dagelijkse vochtinname.

De vochtinname wijkt echter nog sterk af van de aanbevelingen. Mannen nemen dagelijks gemiddeld 1,4 liter vocht op, voor vrouwen is dit 1,3 liter (Bron: EFSA Journal 2010). De verdeling van drankinname situeert zich als volgt: gemiddelde inname van 658 ml per dag aan water, 366 ml koffie, 284 ml frisdrank, 199 ml alcoholische dranken en 70 ml thee.
Uit de gegevens van de Nationale Voedselconsumptiepeiling blijkt dat minder dan 1% van de bevolking beweert nooit water te drinken.
Uit de consumptiepeiling van 2005 blijkt dat gemiddeld 47,6 % van de Belgische bevolking één of meer gesuikerde dranken per dag gebruikt. (Bron: Voedselconsumptiepeiling 2004)

Kortom, er is zeker nog werk aan de winkel. We moeten ons blijven inspannen om “verstandig drinken” te promoten!

Waarom is voldoende drinken zo belangrijk ?

Water bevindt zich in het volledige menselijk lichaam en is er onontbeerlijk voor. Via zweet, tranen, urine, ontlasting en de ademhaling verliest het menselijk lichaam water. Daarom is het voor een mens belangrijk om voldoende vocht tot zich te nemen om het water in het lichaam op peil te houden.
De mens kan immers veel langer overleven zonder voedsel dan zonder vocht.
Vocht is een belangrijke component van de dagelijkse voeding en een essentiële voedingsstof. Water is daarom ook de enige drank die fysiologisch noodzakelijk is voor de mens.
De belangrijkste functies van water in ons lichaam zijn: transportmiddel, oplosmiddel, bouwstof, beschermende stof, warmteregulator en dient als onderdeel van chemische reacties.
Vocht omvat zowel het pure water dat men drinkt of inneemt via dranken (zoals soep, koffie, thee, ...) als het vocht dat onzichtbaar aanwezig is in nagenoeg alle voedingsmiddelen (melk, groenten, fruit,…).

De bevolking motiveren om meer water te drinken.

De voorbije decennia veroverden andere dranken dan water een belangrijke plaats in het voedingsaanbod. Het is dan ook belangrijk om water als de eerste drankkeuze te promoten en dit vanaf de prilste leeftijd.
De nadruk moet liggen op het belang van energiearme vormen zoals kraantjeswater, flessenwater, koffie, thee, soep, ...

Wilt u  graag weten of u nu al dan niet gezond eet en drinkt?
Of wilt u uw voedingsgewoonten aanpassen?
Vraag dan raad aan een diëtist in uw buurt!

Wie is de diëtist?

De Week van de Diëtist is een initiatief van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD). De VBVD verenigt de Vlaamse voedingsdeskundigen en diëtisten met een wettelijk erkend diploma. De vereniging heeft een eigen logo, met als doel zich te onderscheiden van niet-gediplomeerde voedingsconsulenten. Kijk dus uit naar dit logo!

Niet iedereen mag zich zomaar diëtist noemen. Diëtisten hebben een gespecialiseerde opleiding genoten van 3 jaar (bachelor in de voedings- en dieetkunde). Ze zijn de deskundigen bij uitstek op het gebied van voeding. Ze zijn speciaal opgeleid om voedings- en dieetconsultaties op een professionele wijze uit te voeren. Voor meer informatie over de werkwijze en aanpak van een diëtist en de diëtistenopleiding kan u terecht op www.vbvd.org.

Week van de Diëtist 2011: 21 maart tot 26 maart