4 mei 2020: Wat ging goed, wat ging fout?

4 mei 2020

Beste collega’s,

Vandaag is een nieuwe fase gestart.  De reguliere niet-COVID-verdachte pathologie wordt terug in uw praktijk heropgestart en tegelijkertijd start een periode van uitgebreide testing en contactonderzoek.

U heeft de voorbije dagen weer enorme inspanningen geleverd en vandaag bewijzen de vele contacten met het veld dat u als huisarts uw verantwoordelijkheid voor uw patiënt opneemt. U zorgt ervoor dat uw patiënt de best mogelijke zorg kan krijgen.

Problemen

Jammer genoeg wordt u ook weer geconfronteerd met een aantal problemen op het terrein. Wij hebben deze problemen gecapteerd en zijn er vandaag al mee aan de slag gegaan.

Een eerste overzicht :

 • Vanmorgen bleek het e-form niet aanwezig in de medische pakketten.
  • Na verschillende interventies van Domus Medica was tegen 10.30 uur in elk pakket het e-form geïntegreerd.
 • In sommige pakketten (o.a. Pricaire) blijkt het e-form niet te werken.
  • Wij blijven deze info verzamelen en doorgeven aan de vendors.
 • Er is onduidelijkheid bij sommige vragen van het e-form.
  • Wij werken aan een bondige handleiding.
  • Vanavond is er een meeting om het e-form verder aan te passen aan de noden van de huisarts.
 • De triagepunten die met een eigen klinisch labo werken kunnen het e-form niet aanvullen.
  • Wij hebben contacten met e-health zodat ieder triagepunt een ehealthbox kan krijgen.
  • Vanavond is er een vergadering met de vendors van de pakketten in de triagepunten om het e-form te integreren.

Wij merken dat huisartsen ongelooflijke creatievelingen zijn en alles realiseren om toch maar hun patiënt op de best mogelijke zorg te geven en daarvoor ons diepste respect. Wij beseffen zeer goed dat jullie niet zouden mogen geconfronteerd worden met die praktische problemen en wij doen er vanuit Domus Medica ook alles aan om al de problemen waar jullie mee geconfronteerd worden op een snelle en structurele manier op te lossen.

Waarom?

Soms krijg ik dan de vraag: "Waarom heeft Domus dit niet tegengehouden?"

Er is heel veel aankondigingspolitiek, zonder eerst goed af te stemmen of dit binnen de vooropgestelde termijnen realiseerbaar is door de mensen op het terrein, zoals de huisartsen en huisartsenkringen. En toch staan we er elke dag voor onze patiënten en proberen we verder te ploeteren.

Iedereen is het er over eens dat ‘testing en tracing’ een heel belangrijk gegeven is in de volgende maanden om de verdere verspreiding van het virus in te dijken. Sinds dit vorige week werd aangekondigd zijn wij letterlijk dag in dag uit met niets anders bezig dan het theoretisch kader dat was opgezet te helpen vertalen naar een realistisch kader dat vertrekt vanuit het veld.

Meermaals hebben we al die bezorgdheden geuit. We hebben op verschillende niveaus aan de noodrem getrokken. Er is continu overleg met de verschillende kabinetten en overheden.

Als we nu hadden gezegd: "We doen niet mee." dan had men gegarandeerd de schuld in de schoenen van de huisartsen geschoven. Want op voorhand zeggen: "We doen niet mee want het gaat niet lukken.", komt altijd als een boomerang terug.  

Dankzij onze interventies zijn de leveringen aan de triagepunten al bij al goed verlopen (als het goed is mag het ook gezegd worden). De IT-stroom zit nog niet goed. Op het terrein ontstaan pragmatische oplossingen: gebruik van het systeem voor zover het werkt, teruggrijpen naar de klassieke verwijzing en staalname via labo zonder e-form als het niet werkt. Wij begrijpen dat zeer goed.

Wij werken ondertussen keihard verder om voor al deze problemen een oplossing te vinden. Wij hopen dat zo snel mogelijk deze problemen opgelost geraken en willen jullie nogmaals danken voor alle inzet in deze toch turbulente tijden.

Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica