10 september: Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Als vertrouwensfiguur worden huisartsen vaak als eerste hulpverlener geconfronteerd met veranderingen in het psychisch functioneren van patiënten. Omdat suïcidale personen een grote drempel ervaren om over hun zelfdodingsgedachten te praten, is het niet eenvoudig ze te herkennen in de eerste lijn.

De belangrijkste taak van de huisarts bestaat erin suïcidaliteit te herkennen, contact te maken met de patiënt, de ernst van het suïciderisico in te schatten, te zorgen voor veiligheid en gepaste zorg op gang te brengen. Bij risicopatiënten kan de huisarts een continue factor vormen, een rustpunt te midden van de veelheid aan hulpverleners en instellingen.

Om huisartsen en andere zorgverleners hierin te ondersteunen ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) de multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te faciliteren, ontwikkelde het VLESP in  samenwerking met onder andere Domus Medica en CCG-SP verschillende ondersteunende materialen: