Visie-sessies Huisarts 2030

03 mei
Datum
3 mei 2022 20:00 – 22:00
Organisator
Domus Medica
Adres

Online
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Prijs
gratis
Accreditatie
Accreditatie voor artsen werd aangevraagd

Inschrijven voor de sessie van 3 mei is niet meer mogelijk, de sessies van 9 en 12 mei staan nog open.

Denk mee over de toekomst van het huisartsenberoep

Vorige zomer peilden we met een brede bevraging naar de verwachtingen en wensen van huisartsen ten aanzien van de toekomst. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt en is het tijd voor de volgende stap. 

In een digitale interactieve sessie van 2 uur willen we de resultaten van de bevraging met u delen en samen met u de basis voor een nieuw visiedocument leggen.

Deze co-creatie-sessies zijn een belangrijke fase in ons traject, omdat we dan met elkaar de elementen uit de bevraging samen leggen tot één Visie 2030. Deze zal het kompas voor de huisartsensector in Vlaanderen vormen. 

Praktische informatie

Er zijn 5 identieke sessies gepland op 26 april, 28 april, 3 mei, 9 mei en 12 mei, telkens van 20.00 tot 22.00 uur.
U kunt tijdens het inschrijven kiezen aan welke sessie u zal deelnemen.

Deelname is gratis, maar inschrijven in noodzakelijk. Er zijn maximaal 30 plaatsen per sessie.
Na het verwerken van uw inschrijving ontvangt u instructies voor deelname.

Accreditering werd aangevraagd in de rubriek 'Ethiek en economie'.

Schrijf in voor de sessie van uw keuze

Thema's

Op basis van de resultaten uit de bevraging zijn er vier thema’s geformuleerd die tijdens elke sessie aan bod zullen komen in werkgroepen waar u naar keuze aan kunt deelnemen.

 1. Huisarts en digitalisering
  Er zijn heel wat digitale toepassingen denkbaar die de huisarts ondersteuning kunnen bieden (bijvoorbeeld in het diagnosticeren, het monitoren van de patiënt, het verlichten van de administratieve lasten etc). Dankzij de digitalisering zal datamanagement veel voordelen bieden voor de huisarts. In de werksessie laten we voorbeelden zien welke voordelen digitalisering voor de huisarts biedt en is er volop ruimte voor reflecties. 
 2. Huisarts en preventie 
  Huisartsen ervaren dat preventie naast de geneeskundige taken een steeds belangrijkere taak van de huisarts wordt. In de werksessie staan we stil bij de vraag wat deze taak omvat en hoe je als huisarts invulling kan geven aan deze rol. 
 3. Huisarts en multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de eerstelijnszorg
  Huisartsen werken meer en meer samen met andere disciplines, binnen en buiten de eerstelijnszorg. In de werksessie staan we stil bij de vraag welke samenwerkingen denkbaar zijn en welke voordelen deze bieden.
 4. Huisarts in de samenleving
  Het werk van de huisarts houdt niet op bij de deur van de praktijk. Er is een toename te zien van huisartsen die actief zijn in de wijk, die kennis over de wijk in hun praktijk toepassen en die ook meedenken over gezondheidsbeleid in eigen gemeente. In de werksessie gaan we dieper in op de relaties tussen huisarts en de gezondheid in de eigen wijk of gemeente.