Train-the-trainer farmacovigilantie: hoe nevenwerkingen melden?

30 apr
Datum
30 april 2024 20:00 – 22:00
Organisator
In samenwerking met Domus Medica
Adres

Teams - link volgt
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Inschrijven voor deze activiteit

Binnen deze train-the-trainer gaan we onder meer in op farmacovigilantie, de verschillende types bijwerkingen en welke/hoe te rapporteren. 

Wat is nieuw?

  • Meld alle nevenwerkingen die mogelijk medisch relevant zijn: zowel ernstige, onverwachte als verdachte nevenwerkingen, ook al lijkt er niet meteen een (causaal) verband.
  • Artsen en apothekers moeten op de eigen werkplek alert zijn voor nevenwerkingen van geneesmiddelen. Onderlinge communicatie is daarbij een sleutelwoord.
  • Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) is een geschikte tool om de samenwerking rond geneesmiddelenbewaking te bespreken. 

Iemand van het FAGG licht een korte interventie toe doet die focust op

  • Recente statistieken : hoe vaak wordt er gerapporteerd, door wie ?
  • Interessante casussen : zijn er voorbeelden van gevallen waar het      rapporteren door arts of apotheker geleid heeft tot veranderingen      (wijziging SKP, voorschriftplicht, schorsing, enz.)?

Spreker: Apr. Nilgün Kizilmese

Accreditatie voor huisartsen (2CP) en apothekers (4P Domein B) in aanvraag.