Sharing is caring - Naar een duidelijk kader voor gegevensdeling

19 okt
Datum
19 oktober 2023 09:00 – 16:30
Organisator
Andere organisatie
Adres

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Deelnameprijs: €30
Accreditatie
Accreditering voor artsen is aangevraagd in de rubriek 'ethiek en economie'.
Inschrijven voor deze activiteit

Organisatie: GTB vzw met steun van het UZ Gent

Zorgprofessionals, arbeidsactoren én ervaringswerkers werken in interprofessionele teams samen om anders-actieve burgers en patiënten te ondersteunen in hun terugkeer naar werk.

Een gegevensuitwisseling die rekening houdt met beroepsgeheim en privacy houdt een stevige uitdaging in.

Deze studiedag brengt de verschillende knelpunten in kaart en zoekt oplossingen voor een solide en privacybestendige samenwerking in het belang van de patiënt.

Programma

We verwelkomen je graag vanaf 9u. Het inhoudelijk programma start om 9u30.
De moderator is Bart van Buitenen, DPO & consultant gegevensbescherming.

VOORMIDDAG

Op welke barrières botsen we bij het uitwisselen van persoonsgegevens tussen zorgbehandelaars en arbeidsactoren in de context van terugkeer naar werk?

 • Delen van persoonsgegevens tussen zorgbehandelaars en arbeidsactoren, een absolute noodzaak! 
  door prof. Dr. Michiel Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC Groningen en Dr. Marie Van Remoortere, anesthesist-pijnspecialist ZNA
 • Een blik op de praktijk uit het project We Go To Work
  door Charlot Vande Kerckhove, DPO GTB
 • De juridische invalshoek
  door Peter Berghmans, Data Protection Institute - DPO CoZo en Anse Boogaerts, Expert gezondheidsrecht Cranium - DPO zorginstellingen

NAMIDDAG

Kan Solid een oplossing bieden door de burger aan het roer te zetten met een persoonlijke datakluis?

 • Een zicht op de huidige toepassingen (en hun tekortkomingen) binnen de praktijk van We Go To Work.
  door Ivo Depoorter, ICT-coördinator GTB en Pieter Vaes, stafmedewerker GTB
 • De persoonlijke datakluis als mogelijke oplossing
  door Sarah Smits, Business Unit Lead Health bij athumi (het Vlaams Datanutsbedrijf), Dorien Bauwens, Lead Solid program & Business Development bij athumi en Elfi Goesaert, R&D Professional Data Gedreven Gezondheidsbevordering bij VITO.
 • Synthese en blik op de toekomst
  door prof. Dr. Dirk Vogelaers
 • Slotwoord
  ​door een vertegenwoordiger van het RIZIV

Zowel in de voor- als namiddag worden de referaten van de experten gevolgd door panelgesprekken met experten uit verschillende domeinen, o.a. Kasper Raus (UZ Gent), Eline Bruneel (Vlaams Patiëntenplatform), Hilde Vanacker (IDEWE), Saskia Decuman (RIZIV), Luc Henau (GTB).