NHG-Wetenschapsdag 2020

05 feb
Datum
5 februari 2021 09:00 – 17:00
Organisator
Internationaal
Adres

Maastricht School of Management
Endepolsdomein 150
6229 EP Maastricht
Nederland

bekijk in Google Maps
Prijs
€ 165,- voor huisartsen/onderzoekers
Inschrijven voor deze activiteit

Teamwork in wetenschap, praktijk en onderwijs

Als we het nou eens samen doen?

Hoe passen de NHG-kernwaarden persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk bij onze wetenschap? Tijdens de NHG-Wetenschapsdag 2020 richten we ons vooral op de nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’. Want we kunnen niet zonder een gezamenlijke aanpak met andere zorgprofessionals om goede zorg (en zorggerelateerde preventie) te bieden. Samenwerking is belangrijk, maar tegelijkertijd is teamwork niet eenvoudig en zeker niet altijd vanzelfsprekend.

Teamwork en resultaat

Als we het nou eens samen doen, wat betekent dat dan? Voor onze rol als huisarts, voor ons wetenschappelijk onderzoek, voor onze manier van opleiden, voor de keuze voor een bepaalde methode en voor de vertaling naar de praktijk?

We belichten deze dag teamwork van diverse kanten. Maakt goede samenwerking verschil? Met andere professionals in de eerstelijn of met specialisten in de anderhalve of tweedelijn? En wat levert het op? Betere zorg voor de patiënt? Prettiger werken voor de huisarts zelf?

Teamwork en onderzoek

Wat betekent het belang van teamwork voor de inhoud en opzet van ons onderzoek? Subsidieverstrekkers vragen steeds meer om het vormen van consortia bij een aanvraag. Samenwerking tussen de verschillende instituten voor huisartsgeneeskunde, samenwerking met zorgorganisaties en participatie van patiënten in onderzoeken. Hoe doen en evalueren we dat op een effectieve manier?

Jean Muris en Jochen Cals – vakgroep Huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht
Lisette Verlee – NHG

Alle informatie en inschrijven: https://nhgwetenschapsdag.nl/