Geestelijke gezondheid & veerkracht in tijden van polycrisis

20 mrt
Datum
20 maart 2023 09:00 – 16:00
Organisator
Andere organisatie
Adres

Galileegebouw
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis toegang
Accreditatie
werd aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit

Organisatie: Hoge Gezondheidsraad

Oorlog in Europa, stijgende energiekosten, klimaatverandering, opkomende virussen,... de ene crisis is nog niet afgelopen en de andere lijkt al de kop op te steken. De laatste jaren worden we geconfronteerd met een situatie van poly-crisissen. Hoe kan de bevolking op individueel en collectief niveau omgaan met deze nieuwe context, wetende dat elke crisis gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid en dat de draaglast met elke opeenstapeling waarschijnlijk alleen maar groter wordt? 

Ondanks meerdere waarschuwingssignalen over de geestelijke gezondheid van de bevolking in het algemeen en van sommige groepen in het bijzonder (zoals jongeren en geïsoleerde mensen), wordt het onderzoek naar geestelijke gezondheid in België nog steeds systematisch ondergefinancierd. Het ontbreekt ons nog steeds aan gerichte evidence-based interventies om de geestelijke gezondheid van burgers te versterken. 

Om het belang van investeringen in onderzoek naar geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van een geïntegreerd preventiebeleid op lange termijn in België te benadrukken, organiseert de Hoge Gezondheidsraad op woensdag 22 maart de bijeenkomst "Geestelijke gezondheid & veerkracht in tijden van polycrisis". Een panel van gerenommeerde internationale en Belgische deskundigen op dit gebied zal dieper ingaan op deze kwesties. Keynote sprekers zetten de toon met analyses van de economische gevolgen van een slechte geestelijke gezondheid. In de namiddag zullen de belangrijkste crisissen waarmee we momenteel geconfronteerd worden, aan bod komen tijdens vier thematische sessies: COVID-19, klimaatverandering, oorlog/vluchtelingen en de energie/economische crisis. Tenslotte sluiten we de dag af met een rondetafelgesprek met belangrijke actoren (beleidsmakers, praktijkmensen, patiënten, onderzoeksbureaus, de economische sector, ziekenfondsen).


Wanneer? Woensdag 22 maart 2023, van 9u tot 16u
Waar? Galileegebouw, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel (multimodaal toegangsplan)
Voertaal zal Engels zijn voor de keynotes en de thematische sessies en Nederlands/Frans voor het rondetafelgesprek
Accreditatie werd aangevraagd
Gratis toegang

Inschrijvingen zijn vanaf nu geopend. Vul het formulier in via deze link om uw plaats te reserveren.(externe link)


Preliminair programma

Keynote sprekers (in het Engels)

Prof. Inez Germeys
KU Leuven

Research in mental health: Bridging the knowledge gap
Pierre Smith
Sciensano

Mental health in Belgium: current trends, determinants and burden
David McDaid
London School of Economics

Economic impact of mental health
  Francesca Colombo (TBC)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Cross-country comparison of mental health indicators 

Vier breakoutsessies (in het Engels) 

COVID-19
Dr. Josefien van Olmen
Universiteit Antwerpen
Joachim Waterschoot
Universiteit Gent

Pandemic Concerns Impacting People’s Psychological Well-being: the Qualifying role of Basic Psychological Needs
Keenan Ramsey
UTwente

Be-Prepared: Insights from a Dutch consortium taking a behavioral science to address the COVID-19 pandemic
Elise Derroitte
CM ziekenfonds

Social Inequalities in Health

 

Vluchtelingen en trauma
Jonathan Everaerts
Dokters van de Wereld-België

Mental health on the move
Ilse Derluyn
Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), Universiteit Gent

Mental health of refugees, with a particular focus on young refugees: prevalence and possible interventions
Marie Dauvrin
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Are migrants merely semi-human, then?
Challenges of the health care system to meet the mental health needs of migrants


 

Energie/economische crisis
Saskia Decuman
RIZIV

Focus on mental health within health and disability insurance: state of play
Prof. dr. Piet Bracke
Health and Demographic Research (HEDERA) group, Universiteit Gent

Mental health and social inequality: myths and facts
  Marjetka Jelenc
National Institute of Public Health of Slovenia

 

Klimaatverandering
Prof. dr. Ann DeSmet
Université Libre de Bruxelles (ULB)

The importance of the natural environment for mental well-being
Prof. Alexandre Heeren
UCLouvain

On Climate Change and Mental Health: What Decision-makers, Healthcare Providers, and the Mental Health Community Need to Know to Promote Resilience and Adaptation
  TBC 

 

Rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen, beroepsmensen, beleidsmakers en financiers (in het Nederlands/Frans).