Najaarsvaccinatie 2023 - FAQ

Inhoud

Praktische organisatie 

Vaccins / vaccins bestellen

Patiënten

Administratie

Praktische organisatie

Is er een manier om tijdens de herfstvaccinatie een afspraken- en agendaplanningssysteem te gebruiken?  

Je hebt de optie om je eigen agendaplanningssysteem te gebruiken en de diverse functionaliteiten te verkennen. Alternatief kun je ook overwegen om het Doclr-systeem te raadplegen. Uitgebreide details zijn beschikbaar in deze presentatie. De totale kosten voor het Doclr-systeem gedurende de gehele vaccinatieperiode bedragen 130 euro. 

Terug naar Inhoud


Is het toegestaan voor externe verpleegkundigen, huisartsen in opleiding, apothekers en gepensioneerde artsen of verpleegkundigen om te assisteren? En zijn ze juridisch beschermd in het geval van medische fouten?  

 1. U kunt zeker overwegen om een (thuis)verpleegkundige in te schakelen, maar het is belangrijk dat u hen een voorschrift maakt (inclusief naam van de patiënt) zodat zij de vaccins kunnen toedienen (voorbeelden hiervan zullen te vinden in het themadossier). Dit voorschrift kan mondeling of schriftelijk zijn, en in bepaalde gevallen kan het de vorm hebben van een staand order.
  U heeft de keuze om de verpleegkundige in te huren op uurbasis en de prestaties te tariferen zoals een arts, of u kunt ervoor kiezen dat de verpleegkundige de vaccinatie in eigen rekening brengt volgens de beschikbare nomenclatuur. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de website www.nptv.be met de laatste berichtgeving. Tevens kunt u de volledige kostprijs inclusief alle bijkomende kosten vinden op de volgende link

 2. Huisartsen in opleiding (Haio's) mogen deelnemen aan vaccinaties in hun opleidingspraktijk of tijdens collectieve vaccinatiemomenten onder toezicht van de praktijkopleider. 
 3. Gepensioneerden kunnen ook deelnemen aan vaccinaties tijdens praktijkuitvoering of collectieve vaccinatiemomenten, mits zij verzekerd zijn. 

Terug naar Inhoud


Laten we patiënten na Covid vaccinatie 15 minuten wachten?  

Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts om te anticiperen op mogelijke anafylactische reacties, wat in principe geldt voor alle vaccinaties. 

Terug naar Inhoud


Is er al een nieuwe (standaard) query in de softwareprogramma's aanwezig, of gebruiken we die van de vorige (covid) vaccinatiecampagne?  

In alle softwarepakketten zijn er twee zoekopdrachten, zowel voor griep als voor COVID. Eén zoekopdracht is gebaseerd op het GMD, terwijl de andere werkt via contacten (contactgroep). 

Voor meer informatie kan je onderstaand materiaal raadplegen:

Terug naar Inhoud


Vaccins / vaccins bestellen

Waarop moet u letten bij het bestellen van vaccins?

Eerder werd reeds gecommuniceerd rond de bezorgdheden op vlak van voorraadbeheer van vaccins. De samenwerking met ELZ-coördinator, medisch en farmaceutisch aanspreekpunt in dit opzicht is essentieel om te voorkomen dat er overmatige voorraden ontstaan, wat tot tekorten in andere regio's kan leiden. 

Uw kring en/of eerstelijnszone is reeds op de hoogte gebracht van het reeds geplaatste vaccinatiebestellingen in uw regio. Het is van groot belang dat u deze informatie gebruikt om uw eigen bestellingen zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de behoeften. Dit voorkomt niet alleen verspilling, maar zorgt er ook voor dat andere regio's niet met een tekort aan vaccins te maken krijgen. 

Hier zijn enkele stappen die u kunt ondernemen: 

 1. Gebruik het aantal gemaakte afspraken in uw agenda als richtlijn om het benodigde aantal vaccins zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Dit helpt om overbodige voorraden te voorkomen.  

 1. Overweeg om contact op te nemen met apothekers in uw regio. Sommigen van hen kunnen beschikken over een voorraad vaccins die u kunt benutten om aan de vraag te voldoen. 

 1. Indien u twijfelt over het aantal vaccins dat u moet bestellen, raden wij aan om voorbereide vaccins of vials te bestellen bij een apotheek in uw buurt. Uw eerstelijnszone of kring kan u voorzien van verdere informatie over dit proces. 

Terug naar Inhoud


Hoe verloopt de vaccinatie van kinderen onder de 12 jaar?

Voor Vlaanderen zijn 14.400 pediatrische vaccins (5-12 jaar) tegen covid-19 voorzien. Dat is een beperkt aantal dat efficiënt moet worden ingezet, maar voldoende om de kinderen die in aanmerking komen voor vaccinatie te vaccineren. Om zo weinig mogelijk pediatrische vaccins verloren te laten gaan, zal niet elke huisarts en elke apotheker pediatrische vaccins voor baby’s en kinderen tot 11 kunnen bestellen. De bestelmogelijkheid wordt vanaf midden oktober voorbehouden aan maximaal één punt per eerstelijnszone. Dat kan een huisartsenpraktijk, apotheek, pediater of pediatrisch centrum zijn. Dit gebeurt in onderling overleg binnen de eerstelijnszone. 

Het vaccin voor jonge kinderen van 6 maanden tot 4 jaar zal enkel in de pediatrische units van de universitaire ziekenhuizen worden voorzien. Deze kinderen kunnen dus door hun behandelend arts naar ziekenhuizen doorverwezen worden. Het medisch en farmaceutisch aanspreekpunt binnen uw eerstelijnszone zullen bekend maken wie het vaccineren van deze kinderen op zich neemt.  

Terug naar Inhoud


Hoeveel vaccins mag een solopraktijk, een duopraktijk en groepspraktijk bestellen?   

 1. Solo-arts en artsen in een duo-praktijk kunnen tot drie keer toe 10 dozen per praktijk bestellen.
 2. Een groepspraktijk vanaf 3 artsen kan tot drie keer toe 50 dozen per praktijk (Maximum) per keer bestellen.  

Indien je er meer nodig hebt per keer of éénmalig, kun je een  e-mail sturen naar vaccinnet@vlaanderen.be.

Terug naar Inhoud


Wat doe ik als ik minder dan 60 vaccins nodig heb?  

Om overtollige stock te vermijden, kan je best afspraken maken om vaccins te bestellen via de apotheek. Maak op voorhand afspraken. Maak gebruik van de bestelbon voor het ophalen van vaccins om dit te regelen.

Terug naar Inhoud


Hoe bestel je concreet spuitjes bij de apotheek?   

Als je voorbereide spuitjes bij apotheek wil afhalen, maak je best op voorhand afspraken rond hoeveelheden. Naast het elektronisch voorschrift per patiënt of een groepsvoorschrift op basis van BEP-codes, kan je ook de bestelbon gebruiken en de gegevens van de patiënt invullen (INSZ-nummer en naam). Laat dan duidelijk weten wanneer je ze afhaalt.

Terug naar Inhoud


Hoe lang zijn de vaccins houdbaar?   

Vaccins zijn 10 weken houdbaar bij 2 tot 8°c.  Voor het vervoeren (huisbezoeken) van vaccins wordt geadviseerd om deze in een koelbox en in nierbekken (voor de stabiliteit) te vervoeren. Eens de vaccins zijn opgetrokken moeten ze binnen de 6 uur gezet worden.

Terug naar Inhoud


Wat met een overschot aan vaccins?

Wanneer vaccins zijn vervallen of er een overschot aan vaccins is ontstaan dat niet meer gebruikt kan worden, dienen ze te worden vernietigd zoals andere vaccins. Niet-medisch afval kan op de gebruikelijke manier gesorteerd worden, terwijl medisch afval ( naalden, spuiten en flacons) dient te worden verwerkt volgens de voorschriften voor medisch afvalverwerking.

 

Patiënten

Wat met jongere patiënten, dus geen 65 plussers en geen risicopatiënten die zelf naar een covid vaccin vragen? bv gezonde 50-er - 60- er - moeten we deze weigeren?  

Nee, als men individueel een vaccin wil om bepaalde redenen (angst, veel op bezoek bij kwetsbare ouders,…) dan kan men dit doen zonder probleem. Actief promoten is iets anders natuurlijk; best vnl focussen op de doelgroep bepaald door de HGR. Bij patiënten die buiten de doelgroep vallen is het belangrijk om de patiënt ook te informeren over mogelijke nevenwerkingen van deze vaccins, zoals vermeld in de bijsluiter. Wat betreft het zorgpersoneel rekenen we op het eigen initiatief om een afspraak te maken.  

Terug naar Inhoud


In welke arm wordt de griep en covid vaccinatie toegediend bij gelijktijdige vaccinatie? 

Het advies van de HGR om COVID-19 in de linkerarm en griepvaccinatie in de rechterarm toe te dienen, verschilt van eerdere aanbevelingen. Het departement Zorg heeft dit inmiddels bij de HGR aangekaart, en hun advies zal worden herzien.

Wij blijven het advies volgen dat in het verleden is gegeven: de griepprik wordt toegediend in de linkerarm (infLuenza), terwijl de COVID-vaccinatie in de rechterarm (coRona) wordt gegeven. 

Terug naar Inhoud


Welk interval respecteren voor vaccinatie na recent doormaken covid 19?  

Patiënten kunnen gevaccineerd worden vanaf dag 14 na genezing of na een positieve test, bij een besmetting zonder symptomen.  

Voor patiënten die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld werden met een hoge dosis cortisonen, is het aangewezen de vaccinatie uit te stellen tot minstens 4 weken na het einde van de behandeling, want cortisonen onderdrukken de immuunrespons.   

Patiënten die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld werden met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19-antistoffen (passieve immuniteit), moeten 2 à 3 maanden wachten na de stopzetting van de behandeling, omdat het lichaam dan misschien een onvoldoende immuun antwoord zal geven, door de antistoffen 

Terug naar Inhoud


Administratie

Griepvaccin: dit jaar voorschrift nodig of niet?

Patiënten kunnen het vaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheek, zelfs als ze nog geen voorschrift van een arts hebben. In dit geval maakt de apotheker zelf een voorschrift en registreert de aflevering van het vaccin in het patiëntendossier.

Terug naar Inhoud


Moet het LOT nummer geregistreerd worden?

Lotnummer moet geregistreerd worden om de traceerbaarheid te waarborgen. Het betreft echter slechts 1 nummer voor hele doos dus voor 60 dosissen.

Terug naar Inhoud


Welke vergoeding mag ik aanrekenen?

Vandaag, 5 oktober, kregen we vanuit het kabinet groen licht inzake de regelgeving rond de vergoeding tijdens vaccinatie. Het federaal parlement keurt de regelgeving vandaag goed. Na het afronden van de administratieve procedures en de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad zullen de volgende pseudonomenclatuurnummers beschikbaar worden gesteld in de softwarepakketten.

Dit betekent dat er drie opties zijn indien de vaccinatie voor griep en/of covid gebeurt tijdens een consultatie waar enkel het vaccin geplaatst wordt: 

 • De arts plaatst enkel een covidvaccin en trekt het vaccin zelf op: de arts rekent de nomenclatuur voor covidvaccinatie aan (pseudo-code 419495 ter waarde van €15,50), alsook €3,22 (pseudo-code 420011) voor de voorbereiding van het covidvaccin. De arts mag deze vergoeding maar één keer per patiënt per voorbereidende vaccindosis aanrekenen.  

 • De arts plaatst enkel een griepvaccin: de arts rekent de nomenclatuur voor griepvaccinatie aan (pseudo-code 419952 ter waarde van €15,50). 

 • De arts plaatst zowel een covid- als griepvaccin en trekt het covidvaccin zelf op: de arts rekent twee keer de nomenclatuur voor vaccinatie aan (pseudo-codes 419495 en 419952, overeenkomstig met 2 maal €15,50), alsook €3,22 (pseudo-code 420011) voor de voorbereiding van het covidvaccin. De arts mag deze vergoeding maar één keer per patiënt per voorbereidende vaccindosis aanrekenen. 

Bovenstaande opties zijn niet te cumuleren met het aanrekenen van het nomenclatuurnummer 101076.  

Wat betekent dit nu in de praktijk vóór het gebruik van deze codes beschikbaar zijn in uw EMD? 

Vaccins die voor het in werking treden van het KB worden gezet, kunnen worden aangerekend met de nomenclatuur voor ‘raadpleging in de spreekkamer’ (101076). Dit zowel tijdens een georganiseerd vaccinatiemoment in de praktijk als op een met verschillende zorgverleners samen georganiseerd vaccinatiemoment binnen de eerstelijnszones, al dan niet ondersteund door gemeenten of derden.

Wat betekent dit voor de toekomst? 

Tijdens elk overlegmoment benadrukte AADM het belang van een evaluatie van deze campagne. Het is belangrijk dat het koninklijk besluit het komende jaar geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Daarnaast moet er minstens het komende jaar gewerkt worden aan een duidelijk afsprakenkader voor vaccinatie in de eerste lijn. Dit met aandacht voor de waardering van het “toeleidend werk” (gebruik van queries, uitnodigingen, enzovoort) en het feit dat huisartsen ook griepvaccins moeten kunnen bestellen. 
 

Terug naar Inhoud


Wat is de definitie van 'collectief vaccinatiemoment'?

In het KB staat volgend zinnetje: 'De verstrekkingen kunnen niet worden aangerekend indien de griepvaccinatie gebeurt tijdens collectieve vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen, vaccinatiecentra, arbeidsgeneeskundige diensten’. 

Dit moet als volgende geïnterpreteerd worden: 

 • Wat wel is toegestaan: Het KB staat toe dat verschillende medische praktijken binnen de ELZ samenwerken, met ondersteuning van eventueel verpleegkundigen en/of andere zorgactoren, om patiënten uit te nodigen voor collectieve vaccinatiemomenten. Deze momenten kunnen gebruikmaken van de infrastructuur van zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes of scholen.  
 • Wat niet is toegestaan: Het KB verbiedt echter specifiek het organiseren van bijvoorbeeld collectieve vaccinatiemomenten binnen zorginstellingen met als doel de inwoners van deze instellingen te vaccineren.  

Terug naar Inhoud


Publicatie datum
14 sep 2023
Revisiedatum
05 okt 2023